For ikke så længe siden gik det kun én vej med danskernes forbrug af sødmælk: Nedad. Mens hver dansker i 1999 i gennemsnit drak 23,8 liter sødmælk om året, så var forbruget 10 år senere mere end halveret til 10,8 liter. Men nu går tendensen så småt den anden vej. De seneste 5 år er gennemsnitsforbruget pr. indbygger rundt regnet steget med 1 liter om året, og i 2016 nåede det op på 16 liter, viser en opgørelse fra Landbrug & Fødevarer. Fra 2011 til 2016 er forbruget således vokset med godt 40 pct. fra 11,3 til 16 liter.

Forbrugerne vil have naturlige fødevarer
I Landbrug & Fødevarer ser konsulent i ernæringsafdelingen Katrine Langvad tendensen som et signal om, at tidligere tiders fedtforskrækkelse for alvor er på vej ud af danskernes køkken.
“Forbrugerne har fået et mere afslappet forhold til fedtindholdet i mejeriprodukter og andre fødevarer. I dag går man op i, at maden skal smage af noget, og her har de mere fedtholdige produkter, som udgangspunkt, noget at bidrage med. Flere og flere går efter den gode og fyldige smag, når de køber mejeriprodukter,” siger Katrine Langvad og tilføjer: “At det stigende forbrug af sødmælk samtidig er udtryk for en helt anden tendens i tiden. Forbrugerne går i stigende grad efter det ’naturlige’ og ’oprindelige’, når de køber fødevarer. Sødmælk har et fedtindhold på 3,5 pct. og er i sin sammensætning meget tæt på den oprindelige mælk, der kommer lige fra koen.”

Letmælken taber terræn
Som det fremgår af grafen over danskernes forbrug af sød-, let- og skummetmælk de seneste knap 20 år, er det forsat de fedtfattige mælketyper, som de fleste benytter. Men sødmælkens årelange tilbagegang er afløst af vækst, og gennemsnitsforbruget af sødmælk nærmer sig nu letmælken, der tilbage i 1999 var danskenes absolut foretrukne mælketype med 54,7 liter/år mod sødmælkens 23,7 liter/år og skummetmælkens 19,2 liter/år. I dag er forbruget af letmælk nede på 22,2 liter/år, mens sødmælken er steget til 16 liter/år.

Som det også fremgår, oplevede skummetmælken en meget markant vækst i 00’erne. Det skyldes blandt andet introduktionen i af minimælken i 2001. Minimælk har et fedtindhold på max 0,5 pct. og befinder sig derfor rent mejeriteknisk i skummetmælkskategorien. Da forbruget toppede, drak danskerne i gennemsnit 54,7 liter skummet- og minimælk om året. I dag er det faldet til 48,2 liter/år.