l+ªndesmerterMange unge idrætsudøvere har en drøm om at nå langt indenfor deres sportsgren, især når de dyrker det på eliteniveau, hvilket kan kræve adskillige træningstimer om ugen.

Men dette kræver også at den enkelte udøver træner rigtigt og ikke belaster kroppen mere end kroppens fysisk er i stand, da dette kan medføre udvikling skader.

 

3 mest almindelige skader

Skader i lænden og den nederste del af ryggen betegnes som værende en af de tre mest almindelige skader som idrætsudøvere under 18 år, pådrager sig, ifølge en undersøgelse som er blevet gennemført på Loyola University Medical Center Sportsmedicine Physician Neeru Jayanthi.

De skader som man kan komme ud for, kan varierer meget i alvorlighedsgrad og dermed hvor meget behandling der kræves og ikke mindst skadesperiodens længde.

De ovennævnte rygskader kan i værste fald sætte en idrætsudøver ud i op til 1-6 måneder, og måske endda derefter medføre varige rygproblemer for den enkelte.

Det studie som Loyola University har gennemført, inkluderede 1200 unge idrætsudøvere, som var ramt af forskellige skader, hvor af skader i lænden og nedre ryg udgjorde 15,1 % og ankel og knæskader udgjorde hver henholdsvis 16% og 31,1%.

 

Kroppen skal trænes op til den fysiske belastning

I forhold til rygskaderne fandt man at ca. 40 % af dem var skader af mere alvorlig grad, hvilket bør tages til overvejelse i forhold til fremtidig træningsplanlægning til målgruppen, så man i højere grad får forebygget udviklingen af skader. Ud fra studiets resultater anbefales det, at man implementerer træningssessioner, hvor der er fokus på coretræning og dermed stabilitet omkring kropskernen, da træningsintensiteten hos en elite idrætsudøver, er meget høj og kontinurlig, hvorfor kroppen også skal trænes op til at kunne håndtere den fysiske belastning den udsættes for. Især for unge atleter er det meget vigtigt, at der tages højde for, at deres kroppe ikke er fuldt udviklet, hvilket bør medtænkes i træningsstruktureringen og valg af træningsformer.

Derudover udtaler forskerne, at man i skadestilfældende bør sikre, at en hurtig behandling igangsættes, og at et behandlingsforløbet struktureres ved hjælp af inddragelse af fagligt kompetente personer, såsom fysioterapeuter for eksempel. Dette skal også være med til at undgå, at den enkelte udøver bliver skadesfri og ikke risikerer varige mén.

 

Resultater fra studiet

Resultaterne fra studiet afslørede også en tendens, som viste at de unge idrætsudøvere som pådrog sig rygskader, også havde en større træningsmængde end andre unge idrætsudøver med andre skader. Derudover bekræftede studiet også tidligere resultater fra andre videnskabelige undersøgelser, hvor man fandt en større risiko for skadesudvikling hos unge idrætsudøvere som specialiserede sig i en sportsgren og dermed i en mindre grad træner alsidigt men derimod kontinuerligt belaster de samme muskler igennem de samme bevægelsesmønstre.

 

Af Nanna Aagaard Larsen