Du kan gøre mange ting for din sundhed og helbred. Og ofte kræver det ikke de store ændringer, for at opnå en effekt. Vi tilbringer en stor del af døgnets timer på arbejdet og alt efter erhverv og arbejdsområder, så er der stor variation i hvor fysisk krævende den enkeltes job er.

Men selv hvis du har et job, hvor størstedelen af tiden tilbringes foran en computerskærm, så har du stadig mulighed for, at træffe en række forebyggende valg, som kan være med til at optimere og øge din fysiske aktivitet på arbejdspladsen.

Ifølge ny forskning fra Kansas State University, så har personer som bruger mindre tid på at sidde ned, kombineret med et øget fysisk aktivitets niveau, en mindre risiko for at blive ramt af diverse livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme, kræft, diabetes, hjerteanfald etc. Der foreligger store mængder er undersøgelser som fastslår og bekræfter at vi bør være mere aktive og prioriterer at have en mere forebyggende og sundhedsfremmende tilgang til vores livsstil. Og vi bør søge at leve op til anbefalingerne som minimum, om end det er i form af at gå eller udfører moderat til høj intensitets aktiviteter. Der er ingen tvivl om at det vil være fordelagtigt at implementere træning og motion i dagligdagen, hvor pulsen presses op og vi får sved på panden.

Men denne nye forskning viser at bare det at stå op i større tidsrum, fremfor at blive siddende på kontorskolen, rent kaloriemæssigt kan give en god bonus, samt endnu mere vigtigt, være til stor gavn for din sundhedsprofil.

Mange kan måske ligge genkendende til at man føler at man er fysisk aktiv i tilstrækkelig grad, ved at træne 30-60 minutter om dagen, men problematikken her ligger så i, at store dele af resten af dagen tilbringes stillesiddende.

Der er dermed god grund til at igangsætte nogle sunde tiltag, som for eksempel kunne være at beslutte sig for at stå op 15 minutter hver time, og derudfra udfordrer sig selv med tiden. Derudover er der udviklet en række fysiske øvelser som er tilpasset til at kunne lave på et arbejde, hvor der er et minimum af plads, og hvis udførsel ikke kræver store mængder af tid. Al fysisk aktivitet tæller i det samlede regnskab.