Flere ressourcer og øget kontrol er ifølge Daniel Fabricant, Ph.D., CEO for “the Natural Products Association” (NPA), nøglen til at få ryddet op i den mere rådne del af den amerikanske kosttilskudsindustri. Det var hans gennemgående budskab ved en høring i det Amerikanske Senate i September.

Foran en kommite nedsat til at reducerer udbredelsen af illegale stoffer, udtrykte Fabricant at, NPA er af den overbevisning, at en mere håndfast håndtering af den eksisterende lovgivning og højere strafudmåling er den eneste måde, at få standset de kriminelle elementer der er ansvarlige for at sælge steroider maskerede som kosttilskud. “Denne problemstilling kan kun løses ved hjælp af penge, øget manpower og vilje”.

Fabricant understregede også vigtigheden af at, der blev gjort opmærksom på forskellen imellem de seriøse kosttilskuds udbydere og de kriminelle gråzone firmaer fra den illegale undergrund, der camuflerer steroider som kosttilskud. Og han efterlyste et bedre samarbejde imellem de offentlige agenture der skulle håndhæve de eksisterende love på området.

Høringen der havde overskriften: “Body Building Products and Hidden Steroids: Enforcement Barriers,” indeholdt også indlæg fra fra “the Food and Drug Administration” (FDA), Justitsministeriet og “the United States Anti Doping Agency.”

Et medlem af kommiteen den Repuplikanske Senator Orrin Hatch fra Utah, understregede vigtigheden af Fabricant’s indlæg og anerkendte at såvel FDA som andre af de statslige organisationer er overbebyrdede og foreslog at kongressen skulle øge deres økonomiske bidrag til dem i fremtiden.

“Det kan vel næppe overraske at NPA til fulde støtter op omkring den allerede eksisterende lovgivning, så forbrugerne kan være sikre på at det der står på etiketten og svarer til hvad der er i produktet” udtalte Fabricant.