Det er alment kendt, at jo mere man burger sine muskler, desto stærkere bliver man. Tilsvarende vil regelmæssig brug af muskelmassen hjælpe med at bevare muskelstyrken. Hvad de færreste tænker over, er at stoffer i føden ligeledes kan have indflydelse på styrken af de forskellige muskelgrupper.

Italienske forskere har i en ny undersøgelse påvist, at sporstoffet selen, som blandt andet har en vigtig rolle i immunforsvaret og samtidig menes at kunne forebygge visse kræftformer, tilsyneladende også har indflydelse på muskelstyrken hos ældre personer.

Forskerne målte selen-indholdet i blodet hos 891 mænd og kvinder fra 65 år og opefter og kiggede samtidig på muskelstyrken i forsøgspersonernes hofter, hænder og knæ. De fandt, at hos de individer, som havde lavest selen-indhold i blodet, var der tendens til mangelfuld muskelstyrke sammenlignet med de personer, som havde højere indhold af stoffet i blodet.

Hvad der er årsagen til selens indvirkning på muskelmassens beskaffenhed, har man ikke afklaret. Men det menes at have noget at gøre med, at selen i kraft af sin funktion som antioxidant er i stand til at beskytte muskelcellerne, så de forbliver funktionsduelige.