Et stort dansk studie har for nyligt forsøgt at kortlægge, hvilke stofskifteprodukter og genetiske markører, der bedst hang sammen med forekomsten af Type II diabetes. Og her fandt man, at en af de forhold, der betød noget, var niveauerne af cirkulerende aminosyrer med forgrenede sidekæder, altså BCAA (Branched-Chain Amino Acids).

I forlængelse heraf har et amerikansk befolkningsstudie fundet en sammenhæng mellem indtag af BCAA i kosten og forekomsten af type II diabetes. Flere in vitro og dyrestudier har indikeret at indtag af BCAA kan svække den metaboliske sundhed ved at interagere negativt med fedtvævets stofskifte og regulering.

Det er stadig en beskeden effekt, og det er tidlig forskning, så det kan blive tilbagevist. Men det er et yderst interessant aspekt af supplering med BCAA’er, som bruges stort set ukritisk i fitnessmiljøet på trods af en meget svag evidensbaggrund.