Over halvdelen af de kvinder, som dør tidligt af kræft og hjertesygdom, kunne med stor sandsynlighed have levet et normalt langt liv ved blot at følge 4 simple leveregler:

Ingen rygning, stabil vægt, regelmæssig motion og en sund kost med meget lidt rødt kød og transfedtsyrer.

Det er en gruppe amerikanske forskere, der på bag- grund af en grundig observation af sammenhæng imellem livsstil og livslængde redegør for vigtigheden af sunde vaner. Ved at studere næs- ten 80.000 kvinder i alderen 34-59 år har forsk- erne fundet frem til nogle af de ting, der sender kvinderne tidligt i graven, og det ser især ud til at være tobakken, der er et problem. Forskergruppen vurderede, at 28% af de døds fald, der blev registreret i løbet af undersøgelsens varighed, kunne have været undgået, hvis kvinderne aldrig havde røget.
Endnu bedre bliver det, hvis man tager flere af faktorerne ind i ligningen. Hele 55% af dødsfaldene kunne have været undgået, hvis kvinderne udover at gå i en stor bue uden om smøgerne samtidig havde motioneret regel- mæssigt, spist fornuftigt og holdt sig indenfor normalvægten.

Kilde: British Medical Journal,