Styrker måske også hjertet…

Endorfiner og andre morfin ligende substanser kendt som opioder, og som bliver frigjort under træning, viser sig ikke kun at have den effekt at du føler dig på toppen – de kan måske også vise sig at beskytte dig imod hjertetilfælde, ifølge forskere fra University of Iowa.

Det var længe været kendt at den såkaldte “runner’s high” tilstand skyldes naturlige stimulerende stoffer der frigives under træning. Men et forsøg fra University of Iowa antyder at disse stoffer, endda også er ansvarlige for nogle af de kredsløbs fordele der opnås ved fysisk træning.

I et forsøg hvor man på rotter blokkerede for de „modtagere” der opfanger morfin, endorfiner og andre opioder også eliminerede de positive effekter af kredsløbstræning.

“Dette forsøg giver os de første beviser på at de naturlige stoffer som kroppen producere under træning, har en forbindelse til den kredsløbsbeskyttende effekt ved træning” sådan siger Eric Dickson, M.D., der er professor ved University of Iowa.. “Vi har længe vidst, at træning er rigtigt godt for hjertet. Dette forsøg hjælper os til bedre at forstå hvorfor”.

Undersøgelser har vist at regelmæssig træning med en vis intensitet reducere risikoen for hjertetilfælde, og samtidigt forbedre overlevelses mulighederne efter et hjertetilfælde, selv hos mennesker med kredsløbssygdomme. Men på trods af de mange bevidste helbreds fordele, så har man hidtil vist meget lidt om hvad der var årsagen til disse fordele.

Undersøgelsen fra University of Iowa efterforskede idéen om at de opioider der produceres under træning, måske har en direkte rolle i kredsløbs-beskyttelsen. Forskerne sammenlignede rotter der trænede, med rotter der ikke gjorde det. Og som forventet viste de rotter der trænede væsenligt mindre hjerte skader efter et hjertetilfælde, end de ikke trænende rotter. Forskerne påviste også at ved at blokkere for modtagelsen af opioiderne, så blev alle de fordele som de trænende rotter havde elimineret. Hvilke kunne betyde at opioiderne er ansvarlige for en del af kredsløbsfordelene ved træning.