Af: Pernille Bertelsen

Belysningen er dæmpet og langs spejlene blafrer stearinlysene i brisen fra airconditioningen. Jeg kikker nysgerrigt rundt på de andre barfodede elever og må konstatere, at et bredt udsnit af den danske befolkning er repræsenteret her. Her er både lækre veltrænede chics og hr. og fru Danmark i gamle gamacher med knæ i. Yngste deltager er Emilia på 12 år og alderspræsidenten er idag Flemming på 60 år.

Jeg sætter mig forventningsfuldt på det

hvide yogaunderlag i den anviste skrædderstilling, med håndfladerne opad og lytter til den indiske musik. I de første fem minutter bliver vi introduceret til begreber som rodlås og mavelås, og her er det vigtigt at høre efter, da Ina konstant vender tilbage til disse begreber. Hun fortæller om vigtigheden af ikke at kikke på de andre, for at se om man gør tingene rigtigt, og at man skal lytte til sin egen krop og kun gå til smertegrænsen. Ina lærer os ligeledes en vejrtrækningsteknik som er noget af det allervigtigste og sværeste i Poweryoga.

Derefter rejser vi os og timen begynder. Ligesom i en traditionel aerobictime bygges små serier af øvelser op, og at Poweryoga er hårdt, skal jeg snart konstatere. Ina taler ind imellem lidt om indre kraft og styrke og begynder med stillingerne fra den såkaldte solhilsen. Vi bevæger os skiftevis gennem stillinger stående og liggende. Jeg mærker min puls stige overraskende meget og storsvedende skæver jeg misundeligt til min elegante sidemands bevægelser.

Det er bestemt ikke alle øvelserne, der føles lige behagelige på de stive aerobicmuskler og specielt min smidighed i skulder og ryg kommer på en alvorlig prøve. Ina bevæger sig konstant rundt i lokalet, roser og opmuntrer sine dybt koncentrerede elever. Salen emmer af seriøsitet og specielt blandt de øvede elever udvises en dyb respekt for øvelserne.

Den såkaldte trekantstilling bliver forklaret i både en begynder og en øvet udgave, og en enkelt elev på baglinien ryster opgivende på hovedet. “ja, det er ikke nemt det her…. det er faktisk skidesvært”, siger Ina til alle de røde kinder og får salen til af grine lidt. Hun sammenkæder tre af øvelserne, hvorefter hun igen lister rundt og retter kroppe ind med lette berøringer.

I modsætning til den berøringsangst aerobicelever ofte lider af, er det her tydeligt, at Inas healende, beroligende hænder er velkomne og eleverne ser nærmest ud til at nyde berøringen. Jeg selv, bliver ind imellem lidt svimmel, da jeg i koncentrationen fuldstændig glemmer at trække vejret, og jeg føler mig som en østeuropæisk kuglestøder til jazzballet, da jeg forsøger at vride min krop ud i positioner, jeg slet ikke troede var mulige.

Hollistisk fitness

Poweryoga udspringer fra den såkaldte Mind/Body/Spirit undervisning, som er den nyeste trend indenfor fitness i USA. Dette kaldes ligeledes hollistisk fitness og er en integration af det mentale og spirituelle i den fysiske træning. Af andre under-visningsformer som er endt i fitnesscentrene kan nævnes Tai-Chi, meditation og Qi Gong (en ældgammel kinesisk fore-byggende og helbredende gymnastik).

“I mange år har vi dyrket hård og mekanisk aerobic uden at tænke, og efter en periode med ydre kropsfokusering er der opstået et behov for nedgearing, stilhed og reflektion” fortæller Ina. ”Selvfølgelig vil der altid være et krav om de hårde og tempofyldte aerobictimer, men kontrasten må også forefindes for at opnå harmoni mellem krop og sind.”

Hvad er Poweryoga?

Ordet yoga betyder at forene – at bringe sammen, og definitionen på at dyrke yoga er at stræbe efter at forene handling og bevægelse med opmærksomhed. Poweryoga udspringer fra Astanga-yogaen, som menes at kunne spores 5.000 år tilbage i tiden. Elementer som solhilsen, sam-menkædning af øvelser og vejrtræk-ningsteknik er hentet fra Astangayoga.

I modsætning til andre former for yoga, hvor man afspænder mellem hver øvelse, vil man i Poweryoga øge krops-temperaturen og få varme og energi ud i systemet, på grund af det kontinuerlige øvelsesforløb. Poweryoga er i forhold til den traditionelle yoga afmystificeret og bragt ned på jorden, hvor alle kan være med. Entusiastisk yogi eller glad motionist. Det giver en eminent kropsbevidsthed, som kan bruges i anden fysisk udfoldelse og er fundamentet for al bevægelse.

Som i afspændning arbejdes lige meget med for/bag side og højre/venstre side. Det er godt til genoptræning og bevidstgørelse af skader, da tempoet er så langsomt at eventuelle forskelle og skævheder i kroppen opdages. Poweryoga er en kombination af statisk og dynamisk muskel- og fleksi-bilitetstræning, og på grund af den intense vejrtrækning er Poweryoga god til borttransportering af affaldsstoffer.

“Poweryoga handler ikke så meget om, hvor smidig man er eller kan blive. At være i stand til at udføre svære stillinger er ikke altid ensbetydende med at man er en dygtig elev. Det vigtigste er ikke, hvor langt man kan gå i en stilling, men hvordan ens indstilling er til processen,” fortæller Ina.

Man lærer ikke Poweryoga fra den ene dag til den anden, og man skal gøre sig klart at her er tale om en proces, hvor krop og psyke hænger nøje sammen. Ina oplever tit, at elever kan komme med følel-sesmæssige udbrud, når fysiske spænd-ninger, som er opstået på grund af noget psykisk, løsnes. Derfor afsætter hun også altid tid til at tale med eleverne efter timen og forklarer om de eventuelle følel-sesmæssige eller fysiske reaktioner, de måtte have.

Jeg, som troede at Poweryoga var noget med afspændning, meditation og ren afslapning, blev klogere, da det faktisk er hårdt arbejde. Sukkene begynder at brede sig i salen og det er tydeligt, at også de andre elever er ved at være trætte. Stemningen er god og afslappet, og der småfnises en anelse i krogene, fordi de brugte muskler næsten ikke kan mere. “Jette, bøj benene og kom og vær med….” Ina ser direkte på en elev på baglinien og får hende lokket med på den sidste øvelse.

Jeg jubler indvendig, da vi endelig bliver bedt om at lægge os ned på ryggen og slappe af. Det er tid til de sidste ti minutters afspændning. Musikken slukkes og kun en sagte susen fra airconditioningen bryder Inas rolige stemme, mens hun taler om udrensning af affaldstoffer og frigivning af negative energier.

Hun sidder på hug vendt mod hendes elever, som alle ligger med lukkede øjne. “Kroppens sind er i balance, du er tryg, du er afspændt…. Ganske roligt begynder du igen at rette din opmærksomhed mod dine omgivelser…” Vi ruller nu om på siden i fosterstilling og en enkelt herre kommer med et forløsende “mmmhh”. Vi kommer op i skrædderstilling med sammenpressede håndflader og ligner nu mere mit billede af, hvad yoga var.

Efter timen bliver eleverne hængende lidt, ingen har travlt med at komme ud i det hektiske fitnesscenter igen, enkelte bliver liggende lidt længere eller småsludrer lidt og stemningen er intim og hyggelig. Jeg snakker lidt med Emilia på 12 år, som kommer en gang om ugen med sin mor. Hun gik oprindeligt til ballet, men nyder samværet med moderen og fortæller, at det er samværet og velbehaget efter timen som trækker.

De fleste af eleverne kender hinanden og i undervisningsforløbet er Ina ligeledes på fornavn med de fleste af deltagerne. Ina fortæller at ca. halvdelen af eleverne kom i centret i forvejen og var blevet nysgerrige efter at prøve noget nyt. Den anden halvdel er personer, som udelukkende kommer i centret på grund af Poweryoga. De har muligvis dyrket traditionel yoga eller lignende, men blev tiltrukket af poweryogaens lidt mindre mystificerede og lidt mere dynamiske stil.

Meget er sket siden Ina blev introduceret til den såkaldte Mind/Body/Spirit Dimension, som idag er en selvstændig del af den amerikanske fitness-konvention IDEA og blandt andet bliver praktiseret af pop-divaen Madonna og Aerobic-dronningen Jane Fonda, der har konverteret og sælger tusindvis af yoga videobånd.