Børns vægt har været kraftigt stigende de seneste år. Men nu tyder noget på, at drenges vægt er på retur.

Det er altså særligt pigerne, der bliver svært overvægtige, hvilket kan måles ved et Body Mass Index, BMI, på over 30.

Svenske forskere har i en 20-årig periode undersøgt børns BMI. Resultaterne viser, at de 10-årige pigers BMI er steget med 13 procent, mens drengenes kun er steget med fem procent.

Professor Ulf Holmbäck, der står bag undersøgelsen, bebrejder forældrene.

“Forældrene kører jo børnene rundt i klapvogn og klæder barnet på i stedet for at lære barnet selv at klæde sig på, og så er der en række andre ting, der gør, at barnet er mindre aktivt end tidligere. Aktivitetsstudier viser jo generelt, at drenge er mere aktive end piger,” siger han til Urban.

Særligt blandt de helt små børn på fire år er tallene foruroligende. Hos pigerne var BMI-tallet steget med fem procent i perioden, mens drengenes BMI i samme periode var faldet fra to til én procent.

Karsten Froberg, der er lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, understeger desuden, at det er vigtigt at sætte ind over for den sociale ulighed, der ofte medfører, at børn i de lavere sociale lag er væsentligt mere overvægtige end deres jævnaldrende.

Kilde: Netavisen Infopaq