Forskere ved University of Granada har designet et nyt træningsprogram, hvis mål er at forbedre tiltro til egne evner og øge selvtillid, hvilket kan reducere stress hos psykotiske patienter. Da stressniveauet var reduceret, oplevede patienterne en forbedring af deres symptomer, som betød en klar forbedring af deres velbefindende og livskvalitet. Forskere påviste at disse patienter kan forbedre deres livskvalitet gennem den rette psykologiske hjælp.

For at udføre denne undersøgelse testede forskerne et træningsprogram, som de selv havde designet, på 14 patienter diagnosticeret med paranoid skizofreni eller anden skizofreni. Patienternes udvikling blev evalueret tre og seks måneder efter træningsprogrammets start. Resultatet blev sammenlignet med resultaterne fra en kontrolgruppe, som ikke deltog i et træningsprogram.

Træningsprogrammet indeholdt 15 møder: Først og fremmest skulle patienterne undervises i generel selvtillidstræning og dernæst individuel selvtillidstræning for selv at kunne håndtere stress. Den næste træningsperiode indeholdt møder, hvor patienterne lærte at håndtere interpersonelle vanskeligheder (kommunikationsevner og sociale færdigheder) og familiekonflikter, forbedre disciplinen omkring deres biomedicinske/psykologiske behandlinger, overkomme og håndtere deres symptomer og hallucinationer, undgå negativ tankegang og forebygge og håndtere daglig stress.

Denne undersøgelse var udarbejdet af Maria Luisa Vázquez Pérez fra Afdelingen for Personlighed, Evaluering og Psykologisk Behandling på University of Granada, og blev ledet at professorerne Juan F. Godoy García og Débora Godoy Izquierdo.

Reduktion af psykotiske symptomer

Efter at have deltaget i træningsprogrammet var patienternes opfattelse af deres eget selvværd forøget. Man tog både deres forventninger i forbindelse med resultaterne af træningen og dens effektivitet (at håndtere stress) i betragtning, og man kunne konstatere en ændring på 171,8%.

Herudover konstaterede man en betydelig reduktion i negativitet, følelsesmæssige og psykotiske symptomer, desorientering og forvirring. Man erfarede ligeledes at der havde været en 171,8% stigning i positive symptomer.

Man kunne også konstatere at de fleste patienter oplevede et højere niveau af velvære (der var en 22,6% forskel mellem patienterne og kontrolgruppen, hvor patienterne havde det højeste niveau efter at have deltaget i programmet) og de gav klart udtryk for at deres højere niveau skyldtes deltagelse i programmet.

Omvendt, så oplyste kontrolgruppen ingen ændringer i deres opfattelse af deres egen evne til at håndtere stress og deres psykotiske problemer. Derfor opnåede de lavere score end patientgruppen i niveauet af velvære, forandringsområder og den generelle tilfredsstillelse. De samme resultater gjorde sig gældende i efterfølgende evalueringer. Dog oplevede man nogle forbedringer hos de personer i kontrolgruppen, efter de havde deltaget i træningsprogrammerne.

Forskningen udført af María Luisa Vázquez Pérez var banebrydende inden for dette område, eftersom et træningsprogram inden for individuel selvtillidstræning for at kunne håndtere stress aldrig før havde været designet eller gennemført.

Kilde: María Luisa Vázquez Pérez, University of Granada