Overvægtige når hurtigere deres maksimale ydelse, samt restituerer dårligere end normalvægtige?

I mange undersøgelser, hvor individer testes under en eller anden form for fysisk aktivitet, kan man ofte læse, at der er forskel på de belastninger, der fører til eksempelvis 65% af maksimal ydelse.

Efterfølgende er tillige nævnt, at denne procentsats er opnået ved en arbejdsbelastning på eksempelvis 65 watt på en motionscykel.

Umiddelbart forekommer dette sidste irrelevant, så længe at den procentvise belastning er kendt. Men der er nu konkrete tal på, at overvægtige, i forhold til normalvægtige, når deres maksimale ydelse hurtigere på trods af, at den maksimale iltoptagelse er den samme som hos deres lettere lidelsesfæller.

Overvægtige oplever, med andre ord, at de presser sig selv hårdere ved en lavere procentvis belastning. Derudover viste det sig, at 2 minutter efter cyklingen var de overvægtige nede på 47% af deres max. iltoptagelse mod de normalvægtiges 35%, hvilket betyder, at restitutionen var dårligere.

Disse forhold har betydning, når overvægtige vejledes i forbindelse med fysisk aktivitet. Ydermere skal overvægtige altså heller ikke have dårlig samvittighed over ikke, at kunne presse sig selv lige så hårdt som Mr. eller Miss. Fitness på den rødglødende spinningcyklen ved siden af!

Reference: Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports