Antallet af overvægtige børn stiger, og hvis ikke der bliver gjort noget ved dette problem, får det katastrofale følger i fremtiden – ikke kun menneskeligt men også økonomisk.

Børnenes opvækst og tillærte vaner skal der tages hånd om, hvis man vil komme denne udvikling til livs.

I sidste ende er det de voksnes skyld, at der kommer flere overvægtige børn.

En af hovedårsagerne til det stigende antal af fede børn skyldes den negative udvikling i børnenes kostvaner.

En dansk undersøgelse på 207 børn (4 – 14-årige) viste bl.a., at børns sodavands- og slikforbrug er steget markant.

I løbet af de 5 år er forbruget af sodavand steget med det, der svarer til ca. 50 1/2 liter colaer om året, hvilket i energi svarer til 5 maratonløb for en person på 50 kg.

I dag får børnene i gennemsnit 0,25 liter sodavand om dagen, hvilket årligt løber op i ca. 163 halve liter sodavand.

Denne mængde er nok til at forsyne et barn med energi i op til 20 dage!!

Derudover er de unges fastfood forbrug steget med 50%.

Og det ser ud til at være på bekostning af den almindelige mad dvs. gryderetter, rugbrød, cerealier mv. Nu var der ikke kun dårlige nyheder i den undersøgelse.

Som det eneste positive viste undersøgelsen, at indtagelsen af salat og andet grønt næsten er blevet fordoblet. Da undersøgelsen ikke er lavet på så mange mennesker, bør man ikke hænge sig 100% i tallene, men mere opfatte dem som tendenser.

 

Sodavand er synderen

En britisk undersøgelse på 644 børn peger på, at det er børns store sodavandsforbrug, der gør, at de bliver overvægtige.

Kort fortalt viste undersøgelsen, som løb over et år, at de børn, som reducerede deres sodavandsforbrug i forhold til en kontrolgruppe (der ikke ændrede på deres vaner), i gennemsnit blev slankere.

I kontrolgruppen af børn, der havde et “normalt” forbrug af sodavand, blevet forekomsten af overvægtige børn øget med 7,5%.

 

Er du som forældre en egoist?

Forældre, der har hjemmeboende børn og ikke selv spiser sundt, kan betragtes som egoister.

Det lyder måske lidt hårdt, men tænk på, at børn ikke ikke selv går ud og køber ind og tilbereder deres egen mad. De spiser det, som bliver serveret hjemme på bordet. Det er de i princippet tvunget til.

Er maden og de generelle vaner derhjemme ikke gode, får børnene for meget usund mad, samtidig med at de indlærer nogle dårlige vaner, hvilket naturligvis skaber ugunstige betingelser for børnenes fremtidige livsstil.

Man bærer som forældre et enormt ansvar for at sine børn får en sund kost og ikke mindst gode motionsvaner.

Endvidere skal forældrene, som barnets største rollemodel, selvfølgelig udgøre et godt eksempel ved at gå forrest mht. en sund livsstil.

Andet vil have en negativ effekt, da barnet ofte vil tro, at det, som forældrene gør, er det bedste.

 

Den onde spiral

I øjeblikket ser børnenes opvækst og implementeringen af sunde vaner en dyster fremtid i møde.

Børn af overvægtige forældre bliver ofte selv overvægtige. Sammen-holder man dette med, at antallet af overvægtige forældre er steget kraftigt de seneste år, går vores børn statistisk set en “fed” fremtid i møde.

Tænker man endvidere på, at al sandsynlighed taler for overvægtige børn går hen og bliver overvægtige voksne (og dermed også forældre), kan man hurtig forstille sig en ond spiral. Den onde spiral kan næsten kun brydes af forældrene, for børnene har ikke så meget at skulle have sagt i denne sammenhæng.

 

Lær det i en tidlig alder

Det bliver sværere og sværere at overbevise og indlære barnet sunde vaner, som tiden går. Hvis man fra start eller hurtigst muligt lever sundt derhjemme, er chancerne for at barnet tilegner sig disse vaner naturligvis betydelig større.

 

Klubber, foreninger og sporthaller gør det ikke nemmere

Et af de steder, hvor der også bør sættes ind, er i sportklubber, sportshaller mv.

De har sjældent noget sundt at tilbyde børnene, efter de har dyrket sport. Ofte er det eneste, man kan få i sportshallens kiosk, slik og en hapsdog.

Ved at minimere dette tilbud af usund mad og i stedet fremhæve de sunde alternativer, får børnene ikke alene mulighed for at leve sundere, men de kommer forhåbentlig også af med den dårlige vane med at proppe sig med slik og anden usund mad efter træning.

Gør det ikke til vane at give dit barn penge med til mad i skole eller til træning. Lav en ordentlig madpakke til børnene eller lad dem selv at gøre det.

 

Det er ikke kun et spørgsmål om kost

Sundhed handler selvfølgelig ikke kun om kost, men i høj grad også om rygning og motionsvaner.

På den front skal forældrene naturligvis også være forgangsmænd, og sørge for at barnets betingelser er i orden.

Det er lidt med rygning som med kosten; hvad mor og far gør er ikke forkert.

Med hensyn til motion handler det om at få børnene introduceret til det at være fysisk aktiv, da man ikke kan forvente, at andre (f.eks. skolen) gør det for en. I den forbindelse er det vigtigt, at barnet får en positiv oplevelse til at dyrke motion.

På den måde er chancerne, for at det bliver en livslang vane, betydelig større. Så det handler om at finde ud af, hvad barnet kan lide at lave og glemme alt om forældrenes eventuelle ambitioner.

 

Læg en plan

Hvis der er et behov for at leve sundere derhjemme, og man ønsker at gøre noget ved problemet, er det meget vigtigt, at man kommer godt fra start.

Først og fremmest er det vigtigt med en målsætning, som er realistisk.

En målsætning kunne være, at i løbet af denne måned vil vi forsøge at indarbejde en god frugt- og grøntvane, som på længere sigt sikrer, at de anbefalede 600 g om dagen nåes.

Målsætningerne kan være vidt forskellige og afhænger af mange ting. Men vigtigst er, at man tager udgangspunkt i sig selv og sin familie og starter ud i et tempo, som føles naturligt og fornuftigt.

Er målsætningen for ambitiøs, vil den kun fungere som en stressfaktor og minimere chancerne for succes.

Kostomlægningen mv. behøver jo ikke ske over en nat. Det essentielle er, at man kommer i gang med at lave nogle forandringer, og at de sker inden for en overskuelig fremtid.

Sæt jer ned derhjemme og bliv enige om, hvordan I skal gribe tingene an. Alle skal være med på idéerne, ellers går det sjældent i det lange løb.

 

Husk at evaluere

Når der er gået et stykke tid (f.eks. en måned), så sæt jer ned igen og diskuter/evaluer jeres proces.

Er målsætningen nået? Hvad har virket/ikke virket og hvorfor. Analyser situationen og find ud af, hvad I kan gøre bedre og sæt evt. en ny målsætning. Det er altid vigtigt at stoppe op for at se, om projektet kører i den rigtige retning.

 

Sammenfatning

Vi står over for et stigende problem mht. til børn og overvægt.

Ansvaret for det problem ligger primært hos forældrene. De skal først og fremmest være klar over deres indflydelse på børnene, og hvilken betydning det har for deres børns fremtid, hvis ikke de lever sundt på hjemmefronten og lærer deres børn nogle sunde vaner.

Folk ved i bund og grund godt, hvad der skal til. Det handler bare om at få dem til at gøre det. Og det er det, der er kunststykket.