overvægt-børnForekomsten af fedme og overvægt blandt børn er stigende i Danmark – hvor man førhen estimerede det til at være én ud af tusinde, siger man nu at det er mere end ti ud af hundrede. For de familier hvis barn eller børn er overvægtige, bør der gøres en indsats, mens der for andre familier i høj grad føres en forebyggende livsstil, med regelmæssig motion og sund kost, hvilket også er en del af det forebyggende princip for de overvægtige børns familier.

Derudover er det vigtigt at hurtigt at få identificeret børn med overvægt og som dermed er i risikogruppen for fedme – desto tidligere i livet man udvikler fedme, desto dårligere vil omstændighederne og chancerne for at man opnår normalvægt igen, være. Men udover at forebyggelses indsatsen kræver fysisk aktivitet og sund kost, så handler det i høj grad også om familien og deres vaner og rutiner. Barnet har brug for støtte og omsorg, og i de fleste tilfælde er der flere af familiens medlemmer som også er overvægtige som konsekvens af den livsstil der praktiseres.

Med henblik på den fysiske aktivitet, kræver det at man tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og interesser og ikke fra start af sætter ind med hård fysisk aktivitet, da dette fra start af er urealistisk og chancerne for vedligeholdelse små. På sigt er det relevant og nødvendigt at implementere hårdere trænings aktiviteter, men som udgangspunkt bør moderat fysisk aktivitet som gåture, boldspil, leg i svømmehal være at foretrække.

Det handler om at komme den stillesiddende adfærd til livs – i et nyt studie fra Københavns universitet OPUS forskningscenter, har man fundet ud af at overvægt og en øget fedtmasse bevirker at børn er mindre aktive. Forældrene til de overvægtige børn, har et ansvar for at deres børn i en eller anden grad er fysisk aktive og bruger deres krop, da dette er vitalt for alle børns sundhed.

Studiet viser at overvægtige børn med en højere fedtmasse, har en tendens til at reducerer deres fysiske aktivitets niveau, samtidig med at tidsforbruget på stillesiddende aktiviteter som tv og computer, øges.

Selvom fokusset i studiet var på graden af fedtmasse på kroppen og det fysiske aktivitetsniveau, så påviste resultaterne også at de børn som er normalvægtige og har et lavt fysisk aktivitets niveau samtidig med et stort forbrug af tv-kiggeri, så tager denne målgruppe ikke på i vægt. Problemstillingen som er tilknyttet hertil, omhandler dette mængden af kropsfedt, hvilket en normalvægt og en kropsvægt ikke vidner noget om. Der hentydes hermed til forældrene om at være opmærksomme på deres børns ydre og kroppens udseende, for derigennem at lægge mærke til hvorledes fedtet sidder lagret på kroppen, hvor en øget lagring omkring mavesektionen, bør tillægges ekstra fokus samtidig med at man kontinuerligt forsøger at motiverer sine børn til at være fysiske aktive. Træning og motion essentielt for vores sundhed.

Af Nanna Aagaard Larsen