osteoroIfølge en ny rapport som er blevet offentliggjort af The International Osteoporosis Foundation(IOF), fremgår det at kvinder vil leve længere fremover, men at deres livskvalitet vil være alvorligt truet, hvis ikke man griber til handling og gør noget for at fremme deres knoglesundhed.

 

Knogleskørhed

Osteoporose benævnes på dansk som knogleskørhed. Man anser sygdommen for at være ”usynlig”, da identifikationen af den i de fleste tilfælde, først sker når der forekommer et knoglebrud. Den overordnede begrundelse for sygdommen, er at der sket en reduktion i mængden og styrken af knoglevævet. Der er flere faktorer der spiller ind på den nedsatte styrke og mængdes størrelse og omfang, hvilket blandt andet indebærer stigende alder, arvelige faktorer, samt, livsstil.

 

Det er tid til at handle

Postmenopausale kvinder er mest sårbare i forhold til at udvikle osteoporose og frakturer heraf. På verdensplan har man estimeret at ca. 200 mill. Kvinder er påvirket af osteoporose, hvor af 1 ud af 3 kvinder i alderen over 50 år, vil lide af en fraktur som er forårsaget af sygdommen.

Professoren som er en af fagfolkene bag rapporten udtaler også at det er tid til at handle, og at de som fortalere for knogle-, muskel- og den generelle sundhed, har identificeret hvilke effektive og evidensbaserede løsninger, som samtidig er fordelagtige rent omkostningsmæssigt, som kan gennemføres med det samme. Disse tiltag vil ikke blot redde menneskeliv, men også reducere udgifterne til sundhedsvæsenet og fremme befolkningens livskvalitet gennem hele livet. Disse står anført i rapporten og uddybes ikke her. ¨

I Danmark forsøger man i høj grad, med sundhedsstyrelsen som frontfigur, at udarbejde systematiske indsatser mod knogleskørhed med udvidet undersøgelser og behandling. Målgruppen omfatter patienter som har udviklet sygdommen.

Men man har også et ansvar selv for sit eget helbred og den livsstil man udlever. Der skal ske en primær forebyggelsen allerede i barndommen, hvor grundstenen kan lægges og man ved at implementere ting som fysisk aktivitet og ernæringsrigtig kost, vil kunne bidrage til sin egen sundhed, ikke kun på kortsigt, men også på langsigt. Men rutinerne og vanerne omkring en sund livsstil skal gennemleves igennem hele livet.

 

Af Nanna Aagaard Larsen