En amerikansk undersøgelse har vist, at omega-3 fedtsyrer i høje doser forbedrer tilstanden hos manio-depressive patienter – det tyder på, at omega-3 fedtsyrer har betydning for humøret. Omega-3 fedtsyrer findes især i fiskeolie.

Undersøgelsen er som sagt amerikansk og er foretaget med manio-depressive patienter. Den har vist, at 64 % af de patienter, som fik høje doser af omega-3 fedtsyrer, oplevede en markant forbedring af deres tilstand.

Undersøgelsen er den første, som har vist, at omega-3 fedtsyrer kan have en direkte effekt på humøret. Effekten af omega-3 fedtsyrerne er den første, som har vist, at omega-3 fedtsyrer kan have en direkte effekt på humøret.

Effekten af omega-3 fedtsyrerne skyldes sandsynligvis, at omega-3 fedtsyrerneoptages i cellemembranerne. Det gør membranerne mere flydende, så man undgår forstyrrelser i overførslen af nerve signaler. det stabiliserede humør kræver dog store mængder af omega-3 fedtsyrer.

Forskerne ved endnu ikke, om omega-3 fedtsyrer kan påvirke humøret hos raske personer, eller om en lavere daglig dosis har en effekt, men flere tidligere undersøgelser har vist en sammenhæng mellem f.eks. depression og lave omega-3 koncentrationer i blodet.

Omega-3 fedtsyrerne findes primært i fede fisk som laks, sild, og makrel. Hvis der sjældent er fisk på menuen, kan det være en god idé at supplere den daglige kost med omega-3 i kapsler.