Der er et kæmpemæssigt potentiale i at mindske danskerne madspild, hvis restauranter tager et ansvar. Derfor foreslår Landbrug & Fødevarer, at det skal være obligatorisk at udlevere madrester i såkaldte doggybags.
Vi skal alle sammen blive bedre til at få mest muligt ud af de ressourcer, vi har. Derfor foreslår Landbrug & Fødevarer, at det fremover bliver obligatorisk for danske restauranter at udlevere en doggybag med evt. overskydende mad i stedet for at maden bliver smidt ud.

De nyeste tal viser, at danske restaurationer og hoteller hvert år smider 29.000 tons mad (Miljøstyrelsen, 2012) i skraldespanden. Med obligatoriske doggybags vil det tal kunne nedbringes betydeligt.
Organisationen “Stop Spild Af Mad” har allerede i dag en ordning, hvor restauranter gratis og frivilligt kan bestille doggybags.