restaurationAf Nanna Aagaard Larsen

Forestil dig, at du sidder og læser et menukort og der ud fra hver ret står anført hvor lang tid det kræver, at man går i rask gang, for at forbrænde de kalorier som retten indeholder. Hvilken effekt vil det have på dig og dit valg?

 

Tag et sundere valg med hjælp fra menukortet

Et nyt studie, hvilket er det første af sin slags, har undersøgt effekten af, hvis man i et menukort indførte, at man ud fra hver ret angav rettens kalorieindhold, samt hvor lang tids rask gang det ville kræve, at forbrænde denne energimængde. En af forskerne fra Texas Christian University (TCU), har sammen med sin forsøgsgruppe ledt efter en metode, hvorpå man kunne få folk til, at indtage mindre kalorier under restaurant besøg. Ideen med tiltaget er, at opmuntre den enkelte forbruger til, at tage et sundere valg, gennem mere information omkring madens kalorieindhold, og gøre det helt konkret så forbrugeren kan forholde sig til det og visualisere sig hvad det vil kræve af dem.

Grunden til man i forsøget har valgt rask gang, som den fysiske aktivitet, er fordi det er noget alle kan relatere til.

 

Folk, der spiser på restaurant har et højt kalorieindtag

I forsøget fik deltagerne ikke nogle information omkring formålet med undersøgelsen, men blev delt i tre grupper, hvor den ene havde menukort uden nogle form for information omkring kalorier i retterne, den anden gruppes menukort havde angivet kalorier ud fra hver ret, og den sidste gruppe fik udleveret et menukort med kalorie og fysisk aktivitet angivet ud fra hver ret.

Resultatet viste, at dem som ingen information omkring kalorier el. lign. i deres menukort, havde et større kalorieindtag end de to andre grupper. Samlet set gav forsøget et billede af tiltaget, som værende en god indikator og med mange fordele, samt en metode til videreudvikling, indenfor denne problematik omkring, at der ses et højere kalorieindtag når folk vælger, at spise på restaurant – det viste sig også, at deltagerne blev meget overrasket over hvor meget fysisk aktivitet et enkelt måltid rent kræver at forbrænde.

Det skal dog tilføjes, at forsøget ikke er repræsentativt for alle forbruger, som går på restaurant og spiser.