Flere og flere midaldrende og ældre tager stoffet coenzym Q10 for at få mere energi og større fysisk overskud.

Med alderen bliver kroppen imidlertid dårligere til at ændre stoffet fra sin oxiderede form (ubiqinon) til sin aktive form (ubiqinol). Det er den aktive form af stoffet, der blandt andet beskytter cellerne mod æld- ningsfremmende frie radikaler.
Normalt kan kroppen selv omdanne Q10, efter man har fået det ind i organismen fra føden eller via tilskudspræparater i kapselform, men i årevis har forskere ar- bejdet på at udvikle en Q10-formel med ”aktiv Q10”, der allerede er omdannet og klar til brug. Problemet er, at aktiv Q10 er meget følsom for iltning, så det bliver let iltet (oxideret) og konverteret tilbage til ubiqinon, men nu har man fundet en teknik, der ser ud til at virke.

En særlig fremstillingsteknik gør det muligt at be- vare stoffet i sin aktive form i kapslerne, så det ikke iltes. I modsætning til oxideret Q10 (den form af stoffet, der normalt findes i Q10-præ- parater), som har en kraftig gul farve, er aktiv Q10 helt hvidt. Det er en god ide at teste præparater med deklareret indhold af aktiv Q10 ved at klippe et hul i kapslen og trykke indholdet ud. Er det hvidt, er der intet at være bekymret for. Er det de- rimod gult, er det ikke aktiv Q10.