En kapsel med to naturlige stoffer kan bidrage til dannelsen af raske sædceller og dermed øge chancen for familieforøgelse.

Mange ellers sunde og raske par kan ikke få børn. Det kan slide stærkt på forholdet og være frustrerende i sig selv. Barnløsheden kan have mange forklaringer, men hvis problemet skyldes mandens sæd, er der håb at hente i en ny pille, som hjælper kroppen med at danne sunde og velfungerende sædceller. Det er nemlig ikke så meget antallet af sædceller, som er afgørende, men derimod hvor godt de fungerer.

B-Daddy

Kapslen, som hedder B-Daddy, indeholder to stoffer. Det ene er spormineralet selen, som er med til at sikre dannelsen af normale sædceller. Selens betydning for normal sædcelleproduktion er så veldokumenteret, at den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har godkendt det til dette formål. Stoffet beskytter blandt andet mod DNA-skader, som kan give defekte sædceller med forringet bevægelighed. I et forsøg, hvor man gav selen (fra Pharma Nord) til barnløse mænd, fik 60% af deltagerne forbedret deres sædcelle-motilitet som følge af behandlingen.

Energi til rejsen

For at en sædcelle skal kunne svømme godt, kræver det ikke blot, at den er udformet normalt – den skal også kunne danne energi nok til rejsen. Sædcellens midterste del er selve ”energi-fabrikken”, og 60% af den energi, som bliver dannet her, bruger sædcellen til sin fremdrift. Det andet stof i B-Daddy, coenzym Q10, er noget alle celler behøver for at kunne danne energi ud fra fedt, kulhydrat og protein. Jo mere coenzym Q10 en celle indeholder i sine energifabrikker (mitokondrier), desto lettere kan den lave energi.

Et godt sted at begynde

Barnløshed er et ømtåleligt emne, og der findes ingen lette løsninger. B-Daddy er da heller ikke nogen garanti for, at man kan føre slægten videre, men præparatet kan hjælpe ved at sikre de rette betingelser for dannelsen af sunde og velfungerende sædceller, og det er et godt sted at begynde. For mange vil denne lille justering være nok til at opnå resultat, og det kan spare mange for tidskrævende såvel som kostbare IVF-behandlinger.