modersmærkerNy app, skinScan, hjælper den enkelte med at holde øje med modermærker og forandringer i huden. Mere end 12.000 har på få dage downloadet app’en til selvundersøgelse. Danmark indtager trist 3. plads med hensyn til modermærkekræft.

”Ingen bør dø af modermærkekræft. Det er baggrunden for, at vi har udviklet app’en skinScan, og Danmark er desværre et oplagt land at lancere app’en i. Her i landet er der sket en 10-dobling af forekomsten af modermærkekræft i de seneste 50 år,” forklarer Zeljko Ratkaj, adm. direktør i virksomheden TeleSkin, som hører hjemme i Esbjerg.

Virksomheden TeleSkin er grundlagt af Zeljko Ratkaj samt andre internationale forskere og læger, og ambitionerne er en global udbredelsen af app’en. Virksomheden vandt med sin app sidste år Europas største vækstkonkurrence, Next Step Challange, og præmien på 2 mio. kr. Siden har app’en tiltrukket ventureinvesteringer på 6 mio. kr.

Behovet for at knække kurven for modermærkekræft er stort. Danmark indtager en trist tredjeplads på verdensplan med hensyn til forekomsten af modermærkekræft (målt pr. indbygger). Årligt får 1800 danskere konstateret modermærkekræft, og kræftformen er den hurtigst voksende med ca. 3-5 % stigning i antal nye tilfælde per år.

”Vores app, som alle kan hente gratis på App Store, hjælper den enkelte til – meget nemt med mobilen i hånden – at følge sine modermærker nøje. Ved at holde øje med forandringer, kan man søge læge i tide. Tidlig vurdering af modermærker kan redde liv,” siger Zeljko Ratkaj.

Når modermærkekræft opdages i tide er helbredelsesprocenten meget høj, ca. 95 pct. Når modermærkekræft opdages sent er helbredelsesprocenten helt ned til 3 pct.

 

Svar med det samme

Når man scanner et modermærke med app’en, får man med det samme at vide, om modermærket er typisk eller atypisk. App’en ser bl.a. på modermærkernes størrelse, farve og form. Hvis modermærke er atypisk, anbefales det at konsultere en læge for at få det undersøgt nærmere.

skinScan stiller ikke diagnoser – det gør lægen efter nærmere undersøgelse. App’en er opbygget på 30 års erfaring og viden inden for hudkræft.

skinScans algoritmer er baseret på mere end 65.000 billeder af raske og syge modermærker samt 20.000 konsultationer.

skinScan er CE-mærket i henhold til direktivet for medicinsk udstyr.

 

Store perspektiver for den enkelte og samfundet

skinScan er et eksempel på mobil sundhed – et område, som forventes at vokse eksplosivt i de kommende år. I dag er der 7,7 mia. mobile enheder på verdensplan.

Jón Ingi Benediktsson, som er Investment Director i SEED Capital Denmark, der har investeret millioner i TeleSkin og den nye app, siger:

”skinScan er et godt eksempel på, hvordan banebrydende teknologi kan bruges via de smartphones, som vi næsten alle går rundt med. Når vi kan gøre mennesker langt mere selvhjulpne i forhold til at tage hånd om egen sundhed, så har det meget store perspektiver. Ikke bare for den enkelte, som tidligt kan komme i behandling, men også for sundhedssystemet, som får tilført innovation og kan spare på ressourceforbruget, som eksploderer i disse år. Set fra et samfundsmæssigt perspektiv har vi brug for, at de samme penge til sundhed kan række længere. Ikke bare i Danmark, men det er et behov, som alle verdens sundhedssystemer har.”