En ny undersøgelse udarbejdet af forskere fra American Cancer Society viser at risikoen for at dø ikke kun påvirkes af hvor meget fysisk aktivitet man udøver, men også hvor lang tid man bruger på at sidde ned.

Forskere siger at den tid man bruger på at sidde ned var uafhængigt forbundet med den totale dødelighed, uden hensyn til niveauet af fysisk aktivitet. De konkluderer at offentlige sundhedsanbefalinger bør fremme både fysisk aktivitet såvel som nedsættelse af den tid man sidder ned. Undersøgelsen kan findes på American Journal of Epidemiologys hjemmeside.

Forøgelsen af antallet af personer, der lider af fedme i USA, bliver i stor udstrækning anslået til at få alvorlige konsekvenser for folkesundheden. Den voksende epidemi af overvægtig og fedme er til dels blevet forklaret med nedsættelse af den almene fysiske aktivitet. Og mens adskillige undersøgelser bekræfter sammenhængen med tid, man sidder ned og fedme, type 2 diabetes, risikofaktorer for hjerte-karsygdomme (11, 16, 17), og usunde kostmønstre for børn og voksne (18-20), er der meget få undersøgelser, der har set på den tid, man sidder ned i forhold til den totale dødelighed (21-23). Derfor fokuserer offentlige sundhedsanbefalinger mest på forøgelse af fysisk aktivtet med få eller slet ingen henvisninger til at nedsætte den tid, man sidder ned.

For at udforske sammenhængen mellem siddetid og dødelighed har et forskningshold ledet af Alpa Patel, Ph.D. analyseret spørgeskemaer fra 123.216 personer (53.440 mænd og 69.776 kvinder), som i deres sygehistorie ikke havde registreret kræft, hjertetilfælde, slagtilfælde eller emfysem/andre lungesygdomme, den såkaldte American Cancer Society’s Cancer Prevention II undersøgelse udført i 1992. De undersøgte omfanget af den tid, man sidder ned og fysisk aktivitet i forhold til dødelighedstallet mellem 1993 og 2006. De kunne se at mere fritid anvendt på at sidde ned var forbundet med større risiko for at dø, især for kvinder. Kvinder, som oplyste at de sad ned mere end 6 timer om dagen, havde en 37% større risiko for at dø i løbet af den periode undersøgelsen pågik, end dem, som sad ned under 3 timer dagligt. Mænd, der sad ned mere end 6 timer dagligt havde en 18 % større risiko for at dø, end dem, der sad ned under 3 timer om dagen. Denne sammenhæng forblev så godt som uændret efter man havde korrigeret for den fysiske aktivitet. I øvrigt var dødelighedstallene for hjerte-karsygdomme højere end for kræft.

Da dette blev kombineret med mangel på fysisk aktivitet, blev risikoen endnu højere. Kvinder og mænd, der begge sad mere og var mindre fysisk aktive, havde henholdsvis 94 % og 48 % større risiko for at dø sammenlignet med dem, der oplyste at de sjældent sad og var mere aktive.

“Flere faktorer kan forklare den positive sammenhæng mellem siddetiden og den højere dødelighed for samtlige sygdomme,” sagde Dr. Patel. “Vedvarende siddetid, uanset den fysiske aktivitet, viser sig at have væsentlige konsekvenser for stofskiftet, og kan have indflydelse på ting som triglycerid, høj tæthed af fedtprotein, kolesterol, plasmaglukose, blodtryk og leptin, som er biomarkører for fedme og hjerte-karsygdomme og andre kroniske tilstande.”

Forskerne konkluderer at “de offentlige sundhedsanbefalinger og retningslinjer skal omdefineres til at inkludere nedsættelse af den tid, man sidder ned samtidigt med at man fremmer fysisk aktivitet. Fordi et anseeligt antal af befolkningen bruger meget af deres tid på at sidde ned, er det fordelagtigt at opfordre stillesiddende personer til at stå op og gå rundt for også at opnå optimal fysisk aktivitet.”

Kilde: American Cancer Society