En ny undersøgelse har vist at næsten en ud af fire overvægtige amerikanske kvinder har en forkert opfattelse af deres krop og mener den er normal, mens ca. en ud af seks normalvægtige kvinder omvendt mener at hun er overvægtig.

Undersøgelsen er publiceret i decemberudgaven af Obstetrics & Gynecology.

Idet undersøgelsen kun inkluderede kvinder med lav indkomst, som var patient på offentligt finansierede klinikker i Texas, afspejler den ikke resultater af undersøgelser i andre grupper, oplyser HealthDay nyheder.

I forbindelse med deres forskning, vurderede Rahman og Berenson “opfattelser af kropsvægt og vægtrelateret adfærd” blandt 2.224 kvinder, som var patient på en af fem offentligt finansierede fertilitetsklinikker i Texas i perioden august 2008 til og marts 2010.

Kvinderne, som var i alderen 18 og 25 år, havde udfyldt spørgeskemaer, hvori de blev spurgt om deres helbredsadfærd og hvordan de opfattede deres kropsvægt, og Rahman og Berenson kunne så sammenligne kvindernes svar med de “reelle” målinger fra kvindernes journal på klinikken.

Forskerne anvendte standard BMI-tal for normal (mellem 18,5 og 24,9), overvægt (mellem 25 og 29,9) og svær overvægt (fra 30 og over). BMI star for body mass index, som er forholdet mellem en persons vægt i kilo og kvadratroden af deres højde i meter).

På baggrund af kvindernes spørgeskemasvar om deres opfattelse af deres kropsvægt sammenlignet med den målte kropsvægt, opdelte Rahman og Berenson resultaterne ind i fire kategorier:

· Overvægtige med forkert opfattelse: Disse var kvinder, hvis faktiske BMI-tal klassificerede dem som overvægtige, men hvor de ifølge svarene på spørgeskemaet opfattede sig selv som værende normalvægtige.

· Overvægtige med korrekt opfattelse: kvinder, som faktisk var overvægtige, og hvor de opfattede sig selv som overvægtige.

· Normalvægtige med forkert opfattelse: kvinder, som var normalvægtige, men som opfattede sig selv som værende overvægtige.

· Normalvægtige med korrekt opfattelse: kvinder, som var normalvægtige, som opfattede sig selv som normalvægtige (eller undervægtige).

Resultaterne viste at 1.162 (52 %) af kvinderne var overvægtige, og at 23 % af dem var af forkert opfattelse: dvs. de så sig selv som værende normalvægtige.

Desuden, blandt de overvægtige kvinder, havde de afroamerikanske kvinder størst sandsynlighed for at se sig selv som værende normalvægtige (28 % sammenlignet med 25 % Latinamerikanske kvinder og 15 % hvide kvinder).

Modsat havde 16 % blandt de 1.062 (48 %) af kvinderne, som var normalvægtige, en forkert opfattelse: dvs. de opfattede sig selv som værende overvægtige, og i denne gruppe havde de afroamerikanske kvinder mindre sandsynlighed end hvide kvinder for at opfatte sig selv som overvægtige (7 % sammenlignet med 16 %).

Rahman og Berenson fandt også ud af at kvinder, som havde gået på en videregående uddannelse havde mindre sandsynlighed for at have en forkert opfattelse af deres kropsvægt, ligesom det samme gjaldt for dem, som anvendte internettet.

Da de så på kvindernes svar vedrørende deres helbredsadfærd over de tre foregående måneder, opdagede forskerne at dem som havde mest sandsynlighed for at oplyse sunde og usunde (fx at tage slankepiller og vanddrivende midler) forsøg på at tabe sig, var de normalvægtige, som opfattede sig selv som værende overvægtige (sammenlignet med normalvægtige kvinder, som korrekt opfattede sig selv som værende normalvægtige).

I modsætning hertil, erfarede de modsatte resultater for overvægtige kvinder, som opfattede sig selv som værende normalvægtige: dvs. det var mindre sandsynligt at de havde prøvet at tabe sig.

Rahman og Berenson konkluderede at:

“Forkert opfattelse af vægt er almindeligt blandt både overvægtige og normalvægtige kvinder i den formeringsdygtige alder.”

De anbefaler at lægerne bør tage hensyn til hvordan deres patienter opfatter deres vægt, når de giver dem vejledning inden for vægtkontrol.

Nogle eksperter mener at denne undersøgelse viser hvor vigtigt det er at man holder øje med sin vægt, alene af den åbenlyse årsag at hvis vi tror at vi ikke er overvægtige, når vi er det, så er det mindre sandsynligt at vi gør noget ved det.

Keri Gans, talskvinde for the American Dietetic Association sagde at “hvis kvinder ikke opfatter sig selv som værende overvægtige, så vil de ikke gå over til sund adfærd for at tabe sig og forebygge sygdomme”.

Gans, som er certificeret kostvejleder, sagde til HealthDay nyheder at normalvægtige kvinder, som opfatter sig selv som værende overvægtige, muligvis også er i fare for at gøre sig selv syge, hvis de unødigt forsøger at tabe sig.

Hun sagde at alle kvinder er nødt til at være opmærksomme på “normal”-vægt, og at de skal holde øje med en snigende vægtforøgelse, ikke blot ved at veje sig regelmæssigt, men også ved at holde øje med andre tegn, som for eksempel når tøjet begynder at stramme.

Rahman tror at resultaterne, der viser at så mange overvægtige kvinder nu opfatter sig selv som værende normalvægtige, afspejler den stigende fedmekrise i USA.

“De ser overvægtige mennesker alle steder,” sagde han, “og dette er nu blevet den nye norm for dem”.

Han fortæller på WebMD (svarer til danske Netdoktor.dk) at han er bekymret for at denne trend vil fortsætte, medmindre der sker en ‘drastisk ændring i folks tankegang”.

Kilde:
“Self-Perception of Weight and Its Association With Weight-Related Behaviors in Young, Reproductive-Aged Women.” Mahbubur Rahman, Abbey B. Berenson.