Det har været kendt længe, at muskelfibertype I er i overtal i de udholdende og langsomme muskler, og at de eksplosive og hurtige tilhører type II typen.

Et australsk forskerhold har nu undersøgt om omsætningen af calcium, der medfører, at musklerne trækker sig sammen under aktivitet, er forskellig i hhv. udholdenheds-trænede, styrke-trænede og utrænede personer, og om mekanismen direkte kan trænes til større kapacitet. Dette synes dog ikke at være tilfældet.

Der blev foretaget en muskelbiopsi af deltagerne i de 3 grupper, både i hvile og igen efter at de havde udført 50 maksimumøvelser for den store lårmuskel (quadriceps). Det viste sig, at de utrænede og de styrketrænede havde større intramuskulær calciumomsætning end de udholdenheds-trænede.

Calciumomsætningen er et udtryk for det arbejde, der skal udføres inden i musklerne for at få musklerne til at trække sig sammen. Des større omsætning des større energiforbrug, og des hurtigere bliver man træt. Denne calciumomsætning kan stort set ikke påvirkes direkte, og forskerne konkluderede derfor, at uafhængigt af træningstilstanden i øvrigt er det muskelfibertypen, der har indflydelse på calciumomsætningen og derfor afgør, hvor hurtigt du bliver træt.

Da man ved den rette træning kan øge andelen af de udholdende type I fibre (andelen er mestendels genetisk bestemt), er det muligt at påvirke calciumomsætningen indirekte, og bl.a. derved opnå større udholdenhed.