musikMange benytter sig af musik, under deres løbetur, styrketræning eller andre former for træning og har måske bemærket, at musikken hjælper dem til at yde det sidste og skabe et større flow i ens træning.

En gruppe forskere fra Tyskland har fundet ud af at man ved at lytte til musik mens man træner ved høj intensitet, kan reducere følelsen af den oplevede anstrengelse.

 

Musik har en effekt i musklerne

Mange er måske af den opfattelse af musik kan have en mere distraherende effekt under fysisk arbejde, men forskerne fra the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences i Tyskland har i samarbejde med andre forskere, fundet frem til at musikken har en anden effekt – en effekt som ligger i musklerne.

I forsøget indgik der 63 mænd og kvinder, som trænede under forskellige omstændigheder. I en af testene skulle deltagerne træne i fitness centret mens de passivt hørte musik spille i baggrunden.

I en anden test havde forskerne indlagt musik i fitnessmaskinerne og udstyret, så når deltagerne anvendte dem, producerede maskinen/udstyret musik under udøvelsen. Desto højere tempo deltagerne anvendte maskinerne med, desto mere tempo kom der i den musik som blev spillet.

 

Musklerne bruger mindre energi med musik

Igennem testene, indsamlede forskerne oplysninger og data omkring iltoptagelsen, forandringer i muskelspændinger og derudover indsamlede man kvalitative data ved at spørge ind til hvordan deltagerne havde det og følte mens de udøvede træningen.

Man fandt ud af at størstedelen af deltagerne følte at de i en mindre grad kunne mærke deres anstrengelser og trætheden, når de producerede musikken selv, gennem anvendelsen af maskinen og den intensitet de lagde i det.

I sammenhæng med dette, viste de metaboliske data – måling af iltoptagelse, muskelspændinger etc – at mens deltagerne producerede musikken gennem deres træning i maskinen, brugte deltagernes muskler mindre energi, hvilket rent psykologisk gjorde dem mere effektive.

 

Af Nanna Aagaard Larsen