Der er måske en fundamental sammenhæng mellem en persons personlighed og deres evne til at træne eller generere energi, viser en nyligt udført undersøgelse.

Mennesker er ikke de eneste dyr, der vælger at træne og – som med mennesker – afviger individer inden for samme art med hensyn til deres aktivitetsniveau, siger Dr. Peter Biro, lektor ved UNSW Evolution and Ecology Research Centre, i en artikel i tidsskriftet Trends in Ecology and Evolution, skrevet sammen med kollegaen Judy Stamps ved University of California. Dr. Biro er desuden Australian Research Council Future Fellow.

Ligeledes anerkender forskere nu at mange dyr har ‘personlighed’, i og med at de udviser konsekvente forskelle i deres adfærd. Dr. Biro mener at det er væsentligt at disse adfærdsmønstre ofte er relateret til hvor hurtigt de tilegner sig energi og hvor hurtigt de forbruger den energi, enten ved spisning eller ved udførelse af andre aktiviteter.

“Nogle af os er tilhængere af at ligge og slappe af i sofaen, mens andre elsker sport og træning,” siger Dr. Biro. “Vi associerer ofte den sportslige type eller person med at være aggressiv og social, hvorimod den mere tilbagelænede, inaktive nørdtype ofte anses som værende mere socialt akavet og føjelig”.

“Det er naturligvis at generalisere, men de fleste mennesker vil sikkert være enige i at der er lidt sandhed i disse iagttagelser. Hvis det forholder sig sådan, hvorfor skulle individer så afvige i deres tilbøjeligheder for aktivitet og i deres personlighedstræk, og hvorfor er de muligvis relateret?”.

Artiklen gennemgår en lang række af nyere forskning indenfor disse problemstillinger og konkluderer at der nu er nok beviser, der tyder på at der er en sammenhæng mellem et individs personlighed og hastigheden på dette individs stofskifte, som er den kemiske proces der omdanner mad til den energi vores krop har behov for.

“Dyr i fangenskab udviser ofte energisk krævende adfærd, når der er ubegrænsede mængder mad tilgængeligt”, siger Dr. Biro. “Mus bruger betydeligt mere tid i et hjul, for eksempel, og andre dyr vandrer ofte frem og tilbage i deres bure. Da de jo ikke er nødt til at bevæge sig rundt for at lede efter føde, som de ville gøre i naturen, kan vi spørge os selv hvorfor de tilsyneladende ‘træner’.

“Nyere forskning antyder at denne adfærd kan være relateret til et individs evne til at generere energi – altså dets stofskiftekapacitet. For eksempel bruger mus med højt stofskifte, som er i isolation, mere tid i hjulet, og løber hurtigere, end dem med lavt stofskifte.”

“Parringsklare hanner hos fårekyllinger kalder mere end de plejer for at tiltrække mager og de har højere stofskifte, end dem som ikke gør”.

Stofskifte og aggression hænger også sammen. Det er nu dokumenteret at for eksempel hos flere arter af fisk og fugle, er individer med højt stofskifte mere aggressive og dominerende i forhold til dem med lavt stofskifte.

Mængden af energi dedikeret til energisk krævende aktiviteter afviger fra individ til individ, siger Dr. Biro. Disse forskelle i energisk kapacitet – sammen med tendensen til at stofskiftet er konsekvent over lange perioder – kan give en meget generel forklaring på at dyr har personlighed.

“Det kan også bare være at nogle individer genererer meget mere energi end andre, og når disse individer er i fangenskab og har rigeligt med mad, så skal de ‘ventilere’ det overskydende energi, som ellers i naturen ville have været brugt på aktiviteter som spisning og beskyttelse af forråd.

“Vi er stadig et stykke vej fra en sikker forståelse for sammenhængen mellem stofskifte og personlighed hos dyr, men nyere forskning antyder at denne opfattelse har værdi og er værd at kigge nærmere på”.

Kilde: Bob Beale, University of New South Wales