Da Dansk Firmaidrætsforbund lancerede motionskampagnen ”Tæl skridt” var målet 5000 deltagere her i premiereåret 2010. Men danskernes lyst til at tælle skridt har overgået målsætningen markant – ikke færre end 10.519 motionslystne danskere har tilmeldt sig kampagnen, der afvikles fra den 12. april til den 2. maj 2010.

– Vi er meget glade for, at danskerne har taget så godt imod Dansk Firmaidrætsforbunds nye motionskampagne. Det understreger vores vurdering af, at der er efterspørgsel på flere landsdækkende motionskampagner i løbet af foråret, lyder det fra Dansk Firmaidrætsforbunds formand Peder Bisgaard.

For at deltage i Dansk Firmaidrætsforbunds skridttællerkampagne, har deltagerne dannet hold af kolleger. Sammen skal de i løbet af kampagneperioden forsøge at opnå et holdgennemsnit på 10.000 daglige skridt.

Antallet af deltagere pr. hold er 4-16 deltagere. På www.taelskridt.dk kan det enkelte hold dyste mod andre hold, virksomheder mod virksomheder og kommuner mod kommuner.

På hjemmesiden sendes motionsholdet ud på en virtuel rute Danmark rundt. Holdene “går Danmark rundt” med udgangspunkt i hvor mange skridt de registrerer på hjemmesiden. Holdenes skridt omregnes til en fiktiv afstand på Danmarkskortet, og går man 10.000 skridt dagligt i hele kampagneperioden kommer man “Danmark rundt”.

Der vil på hjemmesiden blive mulighed for at omregne eksempelvis sin transport til og fra arbejdet på cykel til et antal skridt, så også dem med lange cykelafstande kan deltage i kampagnen. Alle idrætsgrene tæller med.