sund-aldringSarkopeni indebærer et tab af skeletmuskulatur masse og koordineringen af denne. Dette betyder at denne medicinske tilstand hvor der forekommer et tab i muskelvævet, styrke og funktionaliteten – alt dette er en naturlig del af aldringen hos os mennesker, men der er forskel på i hvilken grad dette sker, hvornår det sker, samt udviklingens hastighed.

Tabet af muskelvæv skyldes mangler i proteiner samt ændringer i hormonkoncentrationen, som begge anses for at være primære årsager til denne tilstand. Som følge af en naturlig aldring, sker der et fald i kroppens evne til at producerer proteiner, hvilket for kroppen er uhensigtsmæssigt da denne søger at opretholde en balance mellem brugen og produktionen af proteiner. Produktionen afhænger i høj grad af de hormonelle forandringer som forekommer i kroppen, da disse er den vigtigste kilde til protein produktionen. Som konsekvens af den manglende produktion, vil der ikke være de rette omstændigheder til at kunne opretholde kroppens muskelmasse. Derudover vil sarkopeni medfører at den motoriske koordination hindres og vanskeliggøres, så almene bevægelser vanskeliggøres på baggrund af manglende koordinering og nedsat muskelstyrke.

Sarkopeni er kendt for at være en del af de store offentlige sundhedsproblemer, hvorfor det er relevant at kigge nærmere på denne tilstand og mulighederne for at forebygge eller udskyde den.

I et nyt studie har man undersøgt virkningen af motion og træning på målgruppen som defineres som værende ”middle age” – i alderen ca. 45-65 årige – og dets betydning i forhold til at beskytte målgruppen fra at udvikle sarkopeni for tidligt og efterfølgende i et mere begrænset omfang, når de bliver ældre.

I studiet, som er blevet gennemført på Tokyo University, fandt man at motion og træning i alderen 45-65 år, vil have en beskyttende og forebyggende indvirkning imod sarkopeni, hvor det vil være med til at bibeholde muskelstyrken, massen og den fysiske præstationsevne igennem aldringen og have en gunstig indvirkning på ens velvære og livskvalitet.

Derudover vil ernæringsmæssige tiltag være fordelagtige at medinddrage som supplement til motionsvanerne, så man igennem en mere helhedsorienteret tilgang til sin sundhed, vil sikrer en mere effektiv forebyggelse af sarkopeni og mindske effekten af denne.

Af Nanna Aagaard Larsen