steroider– kan have negativ effekt på indlæring og hukommelse!

At misbrug af anabolske steroider har såvel fysiske, som psykiatriske bivirkning, er tidligere blevet belyst, men nu viser en ny undersøgelse også hvordan misbruget påvirker indlæring og hukommelse.

I en afhandling udgivet i The Open Psychiatry Journal undersøgte en forskningsgruppe fra Northumbria University i Newcastle, om brugere af anabolske steroider har en mærkbar forskel, på indlæring og hukommelse når de indtager anabolske steroider.
Undersøgelsen fastslog, at stofferne ved længerevarende brug kan påvirke hukommelsen.
Atleter fra diverse idrætsgrene og især bodybuildere og styrkeatleter har brugt anabolske steroider til at øge muskelmassen siden midten af det 20. århundrede.
At Steroidmisbrug ikke er omkostningsfrit, har været kendt længe og bl.a. de mere veldokumenterede fysiske bivirkninger kan nævnes: Væskeophobning i kroppen, Skader på lever og nyre, Hjerteproblemer, Højt blodtryk og Hjerte-karsygdomme. Men også psykiske bivirkninger som: Depression, Øget aggression, Rastløshed og “Roid-rage (voldelig adfærd) er hyppigt rapporteret.

 

Steroider har negativ effekt på visuelle og rumlige færdigheder

Det var psykiateren Harrison Pope og hans kollegaer, der første gang i en undersøgelse fra 2013 opdagede, at personer, der havde indtaget anabolske steroider over en længere periode, udførte opgaver med farve, højde, længde og dybdedimensioner væsenligt dårligere når man sammenlignede dem med personer, der ikke indtog anabolske steroider.

I Undersøgelsen fra 2013 fik deltagerne vist en forskellige visuelle mønstre, som de efterfølgende blev bedt om at erindre. Nedsatte visuelle og rumlige færdigheder, kan bl.a. betyde forringet stedsans og vanskeligeheder ved at orientere sig i bygninger.

Den nye undersøgelse fra Northumbria University undersøgte, om indtagelsen af anabolske steroider over en længere periode kan påvirke hverdagshukommelsen.
Undersøgelsen omfattede omkring hundrede 18-30 årige mænd, der regelmæssigt styrketrænede. Halvdelen indtog regelmæssigt anabolske steroider og den anden halvdel ikke.
En forholdsvis ung gruppe i undersøgelsen angav, at de regelmæssigt tog anabolske steroider. I gennemsnit tog de stofferne i cirka fire år (op til otte år).
Hver deltager i undersøgelsen udfyldte tre spørgeskemaer, der alle var relaterede til hukommelse. Og målte henholdsvis Retrospektive hukommelse (erindringer og minder fra fortiden) og Prospective hukommelse (ting der skal gøre på et bestemt tidspunkt), samt Executive fuction (evnen til at planlægge og udføre opgaver og holde opmærksomheden rettet imod et specifikt objekt over en given tidsperiode).
Mangelfuld præstation på et eller alle områder kan kompromittere livet i hverdagen.

Ud af de personer der tog anabolske steroider meldte:

  • 28 procent, at de havde problemer med den retrospektive hukommelse.
  • 39 procent, at de havde problemer med den fremtidige hukommelse.
  • 32 procent, at de havde problemer med den vedvarende opmærksomhed.

 

Resultaterne af undersøgelsen antyder, at indtagelse af anabolske steroider har stor og skadelig indvirkning på personernes hverdagshukommelse og evne til at huske. Hvilket kan have en negativ effekt på mange forhold i hverdagen.
Det kræver dog en nærmere undersøgelse af resultaterne, før der kan drages endelige konklusioner. Ikke mindst fordi undersøgelsen er baseret på selvrapportering. Hvilket betyder at nogle af testpersonerne måske antager, at deres hukommelse er dårligere, end den er, mens andre igen kan antage, at den er bedre, end det egentligt er tilfældet.

Det næste skridt for forskerne bag undersøgelsen er derfor en mere objektive vurderinger, der viser, hvorfor brugen af anabolske steroider påvirker hukommelsen, og hvilken effekt stofferne har på hjernen og dens kognitive funktioner.