massageVi lever i en hverdag, hvor der stadigvæk stilles større og flere krav til vores arbejdsevne og arbejdsindsats, familieliv, tolerance og ikke mindst til vores stresstærskel.

Og alt for mange mennesker har lært at leve med stress, spændinger og muskelsmerter, som tapper dem for energi, i stedet for at indpasse og afse tid til at prioritere deres eget velvære.

Som mennesker ønsker vi alle at være sunde, men opfattelsen af vores fysiske og mentale velvære vil altid være individuel fra person til person, fordi vi oftest har vores egen definition af sundhed.

Der findes en behandlingsform, som vi mennesker har benyttet igennem årtusinder. Overalt i verden bruges massagen af folk, der har oplevet dens virkningsfulde betydning. Anvendelsen af massage går som mange andre ting, som har med sundhed at gøre, helt tilbage til det antikke Grækenland, hvor datidens græske læger brugte massagen til at fjerne og lindre lidelse med. Lægekunstens fader Hyppokrates skrev:

“Massage kan stramme et led, der er for løst og løsne et led, som er for stramt.” Det 11. århundredes arabiske filosof og læge Avicenne skrev: “Målet med massage er at sprede affaldsstoffer, der ikke ved fysisk aktivitet vil blive udskilt fra musklerne.” I Kina, hvor man i over 2000 år har anvendt massagen i kombination med akupunktur, er den grundlæggende regel i kinesisk medicin: “Skal en negativ tilstand kureres, skal man kurere dens rødder.”

Massagens indtog i Norden, skyldtes den svenske atletikpædagog Per Henrik Ling (1776-1839). Han udviklede sin egen massageteknik ved at sammenholde sin viden om kroppens fysiologi med erfaringer fra sine rejser i bla. Kina, Grækenland og Frankrig, hvor han studerede forskellige typer af fysisk kropsarbejde samt disses indvirkning på bevægeapparatet. I dag findes der et kæmpe udbud af massører og ikke mindst massageformer.

Men hvad er det egentligt vi opnår, når vi lægger os på briksen og overlader vores krop til en massørs hænder.

 

FORDELE VED MASSAGE

Udover følelsen af at gøre noget godt for sig selv og tillade sig selv at slappe af og slippe hverdagens stress og jag, så har massage masser af andre fordele.Den virker smertelindrende på spændte muskler og øger kroppens blodcirkulation, samtidigt med at den frigør affaldsstoffer. Og udover at give øget smidighed og bevægelighed, så afhjælper massage også stress-symptomer som spændingshovedpine og søvnløshed.

 

MASSAGEN SOM BEHANDLINGSFORM

Massagen som behandlingsform fungerer som en vekselvirkning imellem massør og modtager. Via dialog og eventuel funktionsundersøgelse, finder massøren frem til modtagerens problemstilling og behov. Dialogen, tilliden og massagen udført af kyndige hænder er altafgørende for dit udbytte af det. Massøren gør brug af forskellige massageteknikker, der virker beroligende og smertelindrende og bidrager til at ophæve muskelspændinger.

Ved hjælp af strygning, gnidning, klemning og æltning, som er nøje tilpasset den enkeltes muskulatur, sker der – under og efter massagen – en øgning af musklernes blodgennemstrømning. Derudover anvender massøren tværmassage, muskelstræk og muskelmanipulation.Ved tværmassage masseres der på tværs af muskler og sener, hvilket fremmer løsning af sammenklistrede muskelfibre. Muskelstræk anvendes ved spændte og stive muskler, hvor modtageren er passiv, hvorimod muskelmanipulation udføres i aktivt samarbejde med modtageren.

Ved muskelmanipulation arbejdes der med maksimal modstandsteknik, som er en maksimal muskelenergiteknik, der fører til øget smidighed af stive, spændte og korte muskler, specielt egnet til folk med hårdt arbejde, motion og idrætsudøvere.

 

HVORNÅR HAR DU BRUG FOR MASSAGE

Massagen har i dag vundet stort indpas i mange menneskers hverdag. Både hos den enkelte motionist og sportsudøver, men også i mange virksomheder. Et stort antal firmaer har i de senere år etableret massageordninger som et personalegode for deres medarbejdere. Det betyder, at de ansatte kan benytte sig af massageordninger for at stresse af i en travl hverdag og få mere energi.

Nogle forebygger eventuelle skader, der kan opstå ved dårlige, ensidige eller forkerte arbejdsstillinger. Og andre igen fordi de har ondt i deres muskulatur ved f.eks. forkert og ensidig brug af computerens mus, eller fordi de ønsker at blive deres spændingshovedpine kvit. Resultatet er positivt. Tilfredse og glade medarbejdere, mere kropsbevidsthed, færre sygedage og større arbejdseffektivitet.

Men selv om du ikke er så priviligeret at være ansat et sted, hvor massage er en del af jobbet, så kan du sagtens have brug for det. For selv om du ikke umiddelbart føler spændinger i hverdagen, så kan det ikke udelukkes, at følelsen af omsorg og den fysiske berøring du får under massagen spiller en vis rolle for afslapningen af hele organismen. I sådan et tilfælde vil de fleste former for massage – også den blide overflademassage man kan få herhjemme – kunne bidrage positivt til dit almene velbefindende. En blid, allround massage har de fleste af os rigtigt godt af at få ca. hver 14. dag. Hvis budgettet ikke giver plads til selvforkælelse, så prøv at se om du ikke kan “bytte” massage med din kæreste eller en ven. Handler det derimod om massage af egentlig forebyggende, restitutions- eller behandlingsmæssig art, bør du nok vælge din massør med væsenligt mere omhu. Der findes masser af tilbud af meget varierende karakter, så det er altid en rigtig god ide at tjekke den uddannelsesmæssige baggrund hos den massør, du vælger.

 

MASSAGE OG SPORTSSKADER

Balance er vigtigt for vores fysiske såvel som mentale velbefindende. Ubalance der opstår i vores bevægeapparat – enten ved manglende eller for lidt motion, for meget motion eller for stor træningsintensitet, utilstrækkelige eller forkerte valg af træningssko – er af afgørende betydning for vores yde- og præstationsevne. De nævnte eksempler kan medføre smerter i knogler, led og muskulatur. Manglende energi, nedsat bevægelighed, overbelastningsskader eller akutte skader er alle faktorer, der kan betyde, at du kan være tvunget til at holde en længerevarende træningspause. Problemet er desværre ofte, at vi har en tendens til at genoptage træningen med samme intensitet, som inden skaden skete, uden at tage hensyn til den tid, det tager kroppens forskellige vævstyper at restituere. Vi bruger ofte smerten som en indikation for, hvornår træningen igen kan påbegyndes. Men fordi smerten er forsvundet, er det ikke ensbetydende med, at det skadede væv er helet til et niveau, der kan klare de samme belastninger som tidligere.

Du må aldrig få massage direkte på friske sportsskader eller friske blodudtrædninger, før disse er behandlet efter RICEM-princippet.

 

RICEM-princippet

R = Ro
Virker ved at nedsætte gennemblødningen i det ødelagte væv generelt og lokalt.

I = IS
Virker ved at være smertereducerende og formindske blødning fra overrevne blodkar.

C = Kompression
Virker ved at det ydre tryk overføres til det underliggende væv og gennemblødningen reduceres. Jo større tryk – jo mindre gennemblødning.

E = Elevation
Virker ved at nedsætte vævstrykket og fremme blodtilførelsen mod hjertet.

M = Mobilisering
Virker ved at aktivere vene og lymfepumpe og derved borttransportere væske. Bevægelse aktiverer smertemodulationssystemet gennem receptorer i muskler og sener – og øger produktionen endorfiner, som nedsætter smertefølelsen.Målet med RICEM-behandlingen er at begrænse hævelsen og vædskeansamlinger, samt nedsætte smerten og derved stimulere til hurtigere og bedre heling. I den subakutte fase, der begynder 24-48 timer efter skadens opståen, vil en let bevægelse af det skadede væv være anbefalelsesværdig. Massagen vil øge blodgennemstrømningen til det skadede væv, tilføre ilt og næringsstoffer, men også borttransportere nedbrydningsprodukter, så helningsproces og restitution forbedres.

 

VÆVSHELINGSTID

Muslelvæv (muskler)
Helingstid: 18 dage
Optræning: ca. 4 uger

Knoglevæv (knogler)
Helingstid: ca. 4 uger
Optræning: ca. 3 mdr.

Kollagentvæv (sener)
Helingstid: ca. 6 uger
Optræning: ca. 6 mdr.

Optræning er den tid, det tager vævet at hele og træne op til samme styrke som før.

 

HVOR OFTE SKAL MAN HAVE MASSAGE

At få massage bare 5 minutter på hånden, i nakken, på armen eller i hovedbunden vil være en utrolig afslappende oplevelse og give en følelse af luksus, der skaber god kontakt mellem to mennesker. Massagens varighed vil altid afhænge af den enkeltes situation og behov og variere fra person til person. En behandling vil ofte vare 30-40 minutter, hvor der arbejdes med det specifikke problem og de dertilhørende muskelgrupper. Kroniske forløb bør behandles 2-4 gange ugentligt og akutte skader ca. hver anden dag i tæt dialog med modtageren.
En massage kan også vare en til halvanden time, hvor hele kroppen arbejdes igennem. Kombinationen af, at massage er udført af kyndige hænder, gensidig tillid og en positiv erkendelse af, at man er medansvarlig for sin egen sundhed, er som udgangspunkt godt for såvel kroppen som sjælens velvære.