Tilbage i 1953 startede man på Yale Universitetet i USA en undersøgelse om livskvalitet. Det forgik på den facon, at man samlede hele den afgående årgang på universitetet og stillede dem en serie spørgsmål. Et af spørgsmålene lød: “Har du sat mål for fremtiden, og lagt planer for at nå dem?”
Det var et spørgsmål som der kun var tre procent af hele årgangen, der kunne svare ja til! Besvarelserne blev arkiveret og man glemte alt om dem i lang tid.
Tyve år senere blev de fundet frem igen, og man besluttede at finde alle dem fra årgang `53, der stadigvæk var i live og stille dem nogle supplerende spørgsmål.

De blev spurgt om nogle forskellige, målbare ting, der var sket i deres liv; Deres økonomi, deres karriere etc. Og derefter blev de spurgt omkring blødere værdier som følelser, tilfredshed og livskvalitet. Resultatet viste ganske entydigt, at der var afgørende forskel på de tre procent, der tyve år tidligere havde svaret ja til, at de havde sat mål og lagt planer, og de øvrige 97 procent, der havde svaret nej til spørgsmålet. De tre procent, som havde sat mål og lagt planer, havde en højere livskvalitet, havde højere tanker om dem selv og egne evner. De var velafbalancerede og selvrealiserede mennesker, og de var fysisk og mentalt sundere end gennemsnittet. Men det som forskerne studsede mest over, var det faktum, at de tre procent, der tyve år tidligere havde svaret JA til, at de havde sat mål og lagt planer, nu, tyve år senere, økonomisk var mere værd end de øvrige 97 procent tilsammen…

Vigtigheden af at sætte mål

Hvis denne undersøgelse fra Yale Universitetet holder, og det kun er tre procent af befolkningen, der sætter mål, så er der en vis sandsynlighed for, at du sikkert heller ikke endnu har sat dig nogle konkrete mål. Men fortvivl ikke, du kan ved at følge nogle simple strategier befinde dig i den gruppe af mennesker, der sætter mål og skaber resultater.

Du kan ved at følge de nedenstående fem trin, afklare og konkretisere dine drømme, og forholde dig konstruktivt til dem.

Start med en blok og en pen, og begynd så at tænke på..

1. Hvad kunne du godt tænke dig

For at du kan sætte mål er, det vigtigt at du er klar over, hvad du har lyst til. Det er en god idé at brainstorme helt frit og uden forbehold. Lad være med at lade dig begrænse af din nuværende situation, men stil istedet dig selv spørgsmålet : “Hvis jeg vidste med sikkerhed, at det ikke kunne slå fejl…” Undgå alle begrænsende tanker om at have råd eller ikke råd, tid eller ikke tid, evner eller ikke evner.

Sæt mål der begejstre dig og du vil opdage at i takt med at du blive tændt på dine mål, vil du opdage nye ressourcer dig selv.

2. Skriv dine mål ned på papir

Næste trin går du fra tankens verden, til at definere og beskrive dit mål.

Start med en enkelt kort sætning, der er positiv og formuleret i nutid.

Eks. “Jeg løber nu ubesværet 10 km” eller “Min vægt er stabil på 65 kg”. Undgå negative formuleringer som: “Jeg er ikke længere stakåndet” eller “Jeg vil ikke længere være fed”. Eller hvis det er en anden type mål, f.eks. “Jeg snakker flydende fransk” eller “Jeg nyder mit nye job”. Hvis din oprindelige tanke var et problem, du havde, så spørg dig selv: “Hvordan skal dette være anderledes?” Og vend det så om til en positivt formulering. Nedskriv alle din mål på ovenstående facon og læs dem ofte! Hæng dem evt. op et sted, hvor de er synlige. På den måde fastholder du målenes betydning for dig, og din underbevidsthed vil altid være åben for for input og ideer, der kan bringe dig i tættere på dine mål.

NB. Gå ikke videre til næste trin, før du har skrevet dine vigtigste mål ned på ovenstående måde.

3. Belys fordelene

Hvis du som menneske skal motiveres til at bevæge dig henimod dine mål, så er det vigtigt at du fra starten af gør dig klar over hvorfor det er vigtigt for dig at nå dette mål? (her er det vigtigt at du bearbejder ét mål af gangen). Spørg dig selv; “Hvorfor er det vigtigt for mig at nå dette mål?” – “Hvordan vil det berige mig at nå det?” og “Vil mit liv være nemmere, sjovere, rigere og bedre når målet er nået?

Dette laver du ligesom i trin 2 med et stykke papir eller PC’eren tændt. Lav et manuskript over, hvordan dit liv er, når målet er nået (ikke hvordan du når målet). Hvad kan du gøre nu, som du ikke troede, du kunne, før du nåede målet? Hvordan fejrede du din succes, da du nåede målet? Hvad vil du se? Hvad vil du høre? Og hvordan vil det føles at nå det mål. Lav detaljeret beskrivelse af fordele du opnår.

4. Involver din underbevisthed

Nu er det tid til at involvere din underbevidsthed i projektet. Underbevidstheden er ikkesproglig og arbejder primært i billeder og følelser. Derfor skal du, hvis du vil have din underbevidsthed med i projektet, tænke billeder og føle følelser. Du kan f.eks. sætte dig afslappet, enten om morgenen eller lige før du skal sover. Tag nogle dybe åndedrag og tænk på noget afslappende og rart. Herefter gennemgå ”dit manuskript” fra trin 3 og afspil det som en på din indre skærm. Visualiser dit mål, som om det allerede er en realitet. Og gør dette hver dag, indtil det føles naturligt og rigtigt at tænke på. Det betyder nemlig, at din underbevidsthed har accepteret ideen og er begyndt at arbejde på måder at virkeliggøre målet for dig.

5. Foretag handlinger i overenstemmelse med dine mål

Trin 5 handler om at tage handling på dine mål og støtte op omkring dem. Det gør du bedst ved at tænke, tale og handle, som om målet allerede er en realitet. Gennemgå dine tanker og dit sprog, og fjern ord og vendinger som “kan ikke”, “umuligt”, “svært”, “fiasko”, etc. og brug i stedet “har mod på at prøve”, “er ved at finde ud af hvordan”, “udfordrende”, “feedback”, etc. Tænk positivt om dig selv, dine evner og alle som du involverer i realiseringen af målet. I dine tanker – lad som om målet allerede er nået. Er dit mål en slankere krop, så begynd at købe tøj i den ønskede størrelse! Er dit mål en kæreste, så begynd at gøre plads til ham/hende i dit liv. Ved at foretage handlinger af den karakter sender du et klart budskab til din underbevidsthed om, at du er klar til at leve målet, såvel fysisk som mentalt.