lysten til at leve sundereDette er netop hvad man har fundet ud af i en ny undersøgelse indenfor tværvidenskabelig forskning på Københavns Universitet.

Gennem undersøgelsen har man belyst, hvorfor motion i moderate mængder er en større motivationsfaktor i forhold til hård fysisk træning.

 

Fokus på fedmeepidemi

Formålet bag undersøgelsen har været med fokus på den fedmeepidemi, som igennem de sidste år har udviklet sig til et kritisk niveau, hvorfor man også betegner den som en epidemi. I Danmark forsøger man i høj grad, at komme dette sundhedsproblem til livs gennem en lang række sundhedskampagner, idet fedme som livsstilssygdom har en række konsekvenser både socialt, psykologisk og fysiologisk på individniveau, men det har i høj grad også store samfundsøkonomiske konsekvenser. Men faktum er, at vi står overfor et komplekst problem, som kræver en helhedsorienteret indsats, hvor man bør have et tværfagligt samarbejde for, at løse problemet, som i den grad blandt andet er en konsekvens af nutidens samfund.

 

30 minutters daglig motion ligeså gavnligt som 1 times sved

Mange af de tiltag, som er blevet gjort indenfor dette område har ikke haft den gennemslagskraft og effekt man har håbet på, da man ikke kun ønsker det skal have en effekt på kort sigt men også på lang sigt. Derfor har Københavns Universitet valgt, at gå ind og prøve, at udvikle en række nye tværvidenskabelige metoder, som har til hensigt, at forebygge og behandle denne folkesygdom.

Professor Bente Stallknecht fra Biomedicinsk Institut på det sundhedsvidenskabelige fakultet udtaler: ”… en ny videnskabelig artikel kombinerer vi data fra biomedicinske undersøgelser af forsøgspersonernes kroppe med etnologiske data om deres oplevelser i forsøgsperiodens 13 uger. Det gør os i stand til at forklare baggrunden for det overraskende faktum, at 30 minutters daglig motion er lige så gavnligt som en hel times sved i træningslokalet. Den ’lette’ gruppe af motionister får tilsyneladende øget energi og mere motivation i forhold til en sund hverdag”.

 

Undersøgelsen og resultatet

Selve undersøgelsen indebar, at 60 moderat overvægtige personer blev fulgt igennem en tidsperiode på 13 uger, hvor de efterstræbte, at komme i bedre form.

Resultaterne viste, at dem som motionerede 30 min/dag, havde tabt sig i gennemsnit 3,6 kg efter de 13 uger. Dem som motionerede 60 min/dag tabte i gennemsnit 2,7 kg.

Derudover havde man gennemført en række kvalitative interviews, som supplement til de indhentede data, så man også fik indsigt i de subjektive oplevelser og fik afdækket hvilken kulturel baggrund de havde i forhold til træning. Disse data blev efterfølgende analyseret af fagpersoner med ekspertise indenfor området, og kunne derefter anvendes som forklaring til de biologiske data.

Gruppe 1

Det viste sig, at gruppen som havde dyrket mindst fysisk aktivitet altså motioneret 30 min/dag, i højere grad var motiveret for, at være ekstra aktive i deres hverdag ved, at gøre de ekstra små sunde tiltag som tage trappen, gå en ekstra tur med hunden og prioritere at tage cyklen på arbejde. Dette skyldes blandt andet, at de følte, at de havde mere energi og mere lyst til, at motionere og gøre sundhed til en del af deres hverdag.

Gruppe 2

Den anden gruppe følte i højere grad, at de efter endt træning var udmattet og demotiverede og ikke følte den store lyst til, at lave ting udover idet de havde brugt denne time på træning. Dermed er chancen for, at de benytter sig af, at forbrænde de ekstra kalorier i hverdagen gennem cykling eller en gåtur eller har lyst til, at lave en ekstra omgang havearbejde, mindre. Faktum er, at man rent faktisk kan forbrænde mange ekstra kalorier i sin hverdag ved, at implementere disse små sundhedstiltag i sin dagligdag, hvilket undersøgelsen viser, at man i højere grad praktisere, hvis man benytter sig af, at være fysisk aktiv i bare 30 min/dag.

Af Nanna Aagaard Larsen