Luftforurening gennem længere tid er farlig for hjertet

Det er resultatet af et nyt, stort studie offentliggjort i det anerkendte British Medical Journal. Her har forskerne fulgt over 100.000 raske europæere fra en række lande – herunder Danmark – igennem mere end 11 år.

Efter at have taget højde for en stribe andre risikofaktorer kunne forskerne konstatere, at luftforurening kan betyde op til 13-15 procent større risiko for at blive ramt af hjerte-kar-sygdom og dermed koste menneskeliv.

Herhjemme anslår Hjerteforeningen, at 2.000 blodpropper i Danmark dermed skyldes luftforurening og opfordrer til en øget indsats på området.

“Omsat til danske forhold betyder det, at 2.000 årlige tilfælde af blodpropper kan være forårsaget af luftforurening fra især trafik og industri. Det er et meget stort tal og en betydende faktor sammenlignet med velkendte risikofaktorer som rygning, forhøjet blodtryk og kolesterol«, siger Gorm B. Jensen, forskningschef i Hjerteforeningen.

En fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet, som Københavns Kommune bestilte sidste år, på viste, at der hver uge dør en københavner før tid på grund af luftforurening med vejtrafik og brændeovns røg som de største kilder.Og at især udstødningsgas fra dieselbiler som busser og varebiler stod for skud. Det er særligt de små partikler, som forskerne anser for farlige. Kommer de ned i lungerne, aktiverer de vores immunforsvar, og kroppen kan tage skade.

 

luftforudreningIfølge Hjerteforeningen, så skal man være opmærksom på følgende hvis man bor i udsatte områder:

1. Bor du tæt på en trafikeret vej, så undgå at åbne dine vinduer mod gaden i myldretiden og luft ud mod gården eller haven.

2. Ifølge Danmarks Lungeforening bliver man udsat for markant mindre luftforurening, hvis man bor mindst 50 meter væk fra en trafikeret vej.

3. Tag cyklen frem for bilen. I en bil er du tættere på andre bilers udstødningsgasser, der trænger ind i kabinen gennem ventilationsanlægget. I København kan man bruge de grønne cykelruter

4. Undgå at løbe eller dyrke andre krævende udendørs aktiviteter på steder med høj luftforurening såsom trafikerede veje i myldretiden.

5. Institut for Miljøvidenskab under Aarhus Universitet laver dagligt en luftudsigt, der viser luftforureningen i dit område på http://www2.dmu.dk/atmosphericenvironment/byer/forside.htm .

6. I områder med mange brændeovne, skal man være opmærksom på, at forureningen typisk er højest om aftenen.

7. Luftforurening findes også indendørs. Forskerne er dog i tvivl om, hvor meget effekt, det har på hjertet. Men det er altid en god idé at lufte ud efter, at du har haft stearinlys tændt.

Kilde: Hjerteforeningen