I vores evige jagt efter smarte måder at forlænge livet på, er der en ganske simpel ting, der bliver totalt overset: mobiltelefoni under kørsel. En ny undersøgelse har vist, hvorfor risikoen for at blive involveret i potentielt dødelige biluheld, når man knævrer og kører samtidigt, er så høj. Når vi taler med en person i den anden ende af linien, beslaglægger det de dele af hjernen, som behøves for at visualisere.

En række frivillige forsøgspersoner blev bedt om at udføre en række tests på en computer, imens de lyttede til et informativt foredrag. Bagefter blev de stillet en række spørgsmål om, hvad de havde hørt. Når de blot lyttede, var de i stand til at focusere på computer-opgaverne samtidigt, men så snart forsøgspersonerne skulle tale samtidigt (svare på de spørgsmål, der blev stillet), klarede de sig betydeligt ringere i testen. Undersøgelsen åbnede ligeledes muligheden for, at man under samtale med en ikke-tilstedeværende person bruger den visualiserende del af hjernen til at skabe et mentalt billede af, hvor denne person befinder sig af. Igen vil dette lægge beslag på en del af den hjernekapacitet, som skal anvendes til at iagttage i trafikken.