shutterstock_69467926Der har længe været debat omkring, hvorvidt det var bedst at udføre et enkelt sæt eller flere sæt af en øvelse. Indtil videre har det meste af forskningen på dette område koncentreret sig omkring mandlige udøvere.

Men nu har idræts-forskere på Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Tyskland afprøvet teorien på 27 kvindelige forsøgspersoner. Kvinderne blev inddelt i tre grupper: En et-sæts gruppe, en tre-sæts gruppe og en kontrolgruppe, der ikke trænede.

De to grupper, der trænede, udførte begge et program for hele kroppen to gange ugenligt i seks uger. Et-sæts gruppen udførte et maks sæt af 6-9 gentagelser. 3-sæts gruppen udførte 3 sæt af 6-9 gentagelser med 2 minutters pause imellem hvert sæt.

Efter testperioden var overstået, blev begge grupper testet for maksimal én gentagelses styrke på henholdsvis leg-extension og siddende brystpres.

Begge grupper viste styrkemæssig fremgang i legextension. 3-sæts gruppen havde en gennemsnitlig fremgang på 15%, mens en-sæts gruppen viste en fremgang på 6%. Hvorimod der i den siddende brystpress kun kunne påvises fremgang for 3-sæts gruppen.

Deltagerne i denne gruppe øgede i gennemsnit med 10%.
Konklusionen på denne undersøgelse var derfor, at den største fremgang blev målt ved hjælp af 3-sæts træning.