Kreatintilskud øger evnen til hård kredsløbstræning

En gruppe atleter blev, på motionscykler, sat til hhv. at cykle ved moderat belastning, hhv. at overskride deres respiratoriske tærskel.

Dette blev opnået ved, at de cyklede 8-12 repetitioner af 6 min. ved 80% af deres maksimale iltoptagelse Forinden havde de først i 5 dage indtaget 20 g kreatin om dagen, efterfulgt af en indtagelse på 5 g kreatin dagligt.

Ved at starte med en høj indtagelse sikres, at kreatindepoterne fyldes for derefter at vedligeholdes ved en lavere indtagelse.

Ved den moderate belastning var der ingen effekt af kreatintilskuddet, men ved den hårde belastning var der en tydelig gevinst i kraft af en lavere iltoptagelse. Dette lyder umiddelbart lidt bagvendt, men når iltoptagelsen er lavere, viser det, at atleten ikke har brug for så meget ilt ved den samme belastning.

Vedkommende har med andre ord mere overskud rent respiratorisk. Størrelsen af effekten svarede i øvrigt til mængden af type II muskelfibre i lårmusklen. Dette kunne tyde på, at effekten enten relaterer sig til ændringer i nervefibrenes aktivering af musklerne eller til mængden af aktiveret muskel.

Kreatin medvirker endvidere til dannelsen af ATP, som især skal være til stede i store mængder ved hårdt arbejde.

Referencer: Journal of Applied Physiology, Ugeskrift for læger