Mængden af træning og det daglige kalorie indtag skal passe sammen

Træning har en gunstig indflydelse på knoglemassen, og det er en kendt sag, at træning kan forhindre knogleskørhed og generelt har en forstærkende effekt på knoglerne.

Men hvis træningsmængden er stor, forsvinder den gunstige virkning, og risikoen for at udvikle knogleskørhed i en senere alder øges.

Kvinder der træner meget, skal være særlig opmærksomme på deres kost. Behovet for mineralerne jern og kalk, og D-vitaminer er større hos aktive sportsudøvere end hos kvinder der ikke motionerer regelmæssigt. Derudover har det daglige kalorieindtag vist sig, at have stor indflydelse på knoglemassen. Det er især kvinder med uregelmæssig eller helt manglende menstruation der skal være særlig opmærksomme på deres daglige kalorie indtag.

Uregelmæssig menstruation kan være forbundet med for lav produktion af det kvindelige kønshormon østrogen.

Inden for top-idrætsverdenen er manglende menstruation hos de kvindelige sportsudøvere ikke et sjældent fænomen. Når kvinder træner hårdt, mindskes produktionen af det kvindelige kønshormon østrogen, og resultatet kan blive uregelmæssig eller helt ophør af menstruation. Hvor meget træning der skal til, inden det griber forstyrrende ind i menstruations cyklen er individuelt. Nogle kvinder oplever at deres menstruation bliver uregelmæssig hvis de løbetræner 15 km ugentlig, andre registrerer ingen påvirkning selv om de løber 70-100 km om ugen.

Hidtil har man behandlet kvinder med menstruationsforstyrrelser, ved at give dem tilskud af kunstige kvindelige kønshormoner, dog uden helt tilfredsstillende effekt. Selv om de efter behandlingen får en regelmæssig menstruation, har disse kvinder stadig en øget risiko for at udvikle knogleskørhed senere i livet. Det tyder på, at der er andre ting end lige netop koncentrationen af kønshormon, som har indflydelse på knoglemassens tæthed.

For få kalorier kan give menstruationsforstyrrelser og knogleskørhed
Engelske forskere har for nyligt påvist, at der er en sammenhæng mellem lavt body mass index (BMI) (vægt i kg/højden2 i meter) og tendens til knogleskørhed hos kvindelige langdistanceløbere. Men kun hos kvinder der ikke menstruerer regelmæssigt.

Forskerne skelnede mellem tre grupper af kvinder: En gruppe der havde regelmæssige menstruationer, en anden gruppe der havde få og stærkt uregelmæssige menstruationer og en sidste gruppe der var helt ophørt med at menstruere.

De løbere der ikke havde menstruation havde gennemsnitlig et BMI på 17,5. De to andre grupper havde et gennemsnitlig BMI på henholdsvis 19,3 og 19,8. Forskerne analyserede desuden løbernes energiindtag og forbrug, og fandt at det kun var de kvinder der menstruerede regelmæssigt, som fik deres daglige energibehov fuldt dækket.

Flere idrætsskader
Forskernes resultater underbygger vigtigheden af, at kvinder får dækket deres energibehov tilfredsstillende. Menstruationsforstyrrelser i den fødedygtige alder ses inden for mange sportsgrene. Især hos kvinder der dyrker de former for sport, hvor lav kropsvægt er en fordel, såsom langdistance løb, ballet og atletik. Mange aerobicudøvere træner primært for at holde kropsvægten nede. Hvis BMI ligger inden for det anbefalede område, nemlig mellem 18,5 og 25, er der ingen grund til bekymring. Men hvis BMI kommer under det anbefalede, er der grund til at være særlig opmærksom på det daglige energiindtag. Hvis menstruation begynder at blive uregelmæssig, kan det skyldes overtræning eller for lavt energi indtag. Man kan forføres til at have et for lavt energi indtag, hvis målet med træningen er at tabe sig. Men langtidseffekten er dårlig. Risikoen for at få akutte idrætsskader som træthedsbrud og senebelastninger er langt større, når man får for få kalorier. Men værst af alt, så øges risikoen for at udvikle knogleskørhed i en senere alder.

Oplysning om korrekt kost er vigtig
Inden for de senere år, har der været en del fokus på spiseforstyrrelser hos unge piger. Piger der lider af anorexi eller bulimi er i særlig høj risiko for at udvikle knogleskørhed i en tidlig alder, bl.a. fordi disse sygdomme medfører en meget lav kropsvægt og forstyrrelser i produktionen af kønshormon. Instruktørerne i træningscentrene skal selvfølgelig være opmærksomme, hvis de har piger på deres hold eller i træningscentret der virker som om de lider af spiseforstyrrelser. Men det er ikke kun disse piger, instruktørerne skal være opmærksomme på. Det er vigtigt med en generel information om, hvordan man får den rigtige kost, og især den rette mængde kalorier når man træner meget.

Også forældre til helt unge piger der dyrker en eller anden form for idræt, skal have den rette information. Allerede i barndommen og i teenageårene er det vigtig at få masser af kalk, jern, D-vitaminer og den rette mængde kalorier. Piger der ikke får en korrekt sammensat kost mens de er helt unge, har også en øget risiko for at udvikle knogleskørhed senere hen i livet.