TREDIMINSIONEL STYRKETRÆNING

Kinesis er en relativ ny træningsform, som handler om frie, naturlige bevægelser, der aktiverer flere af kroppens muskler i hver enkelt øvelse, i stedet for, som i traditionel kabeltræk, kun at træne musklerne isoleret. Fitnews har kigget nærmere på fænomenet.

Hvad er Kinesis?

Kinesis kan overordnet beskrives som en fusion mellem frivægt og funktionel træning blandet med principper om harmoni og balance fra yoga og thai chi. Det handler om at integrere hele kroppen i træningen – også tankerne.

Kinesis-systemet er en slags kabeltræk-maskiner, der tilbyder ukonventionelle bevægelser. Kablerne er både længere og mere fleksible end traditionel kabeltræk. Det gør, at man rent faktisk kan udføre tre-dimentionelle bevægelser så som at crawle med armene, mens man eksempelvis ligger og balancerer på en bold, for at nævne en af de mere avancerede muligheder. Og så er der tid at spare. Faktisk kan man træne hele kroppen igennem med blot 6-8 øvelser, fordi hele kroppen arbejder med i de forskellige øvelser og bevægelser.

Kinesis består af 1– 3 vægge med op til fire forskellige maskiner på hver væg: alfa, beta, gamma og delta , der hver især rummer en række øvelser og bevægelser. Hver enkelt maskine er meget fleksibel. Du kan gå fra row, til flyes til squat i en og samme maskine. Det eneste, du behøver at justere mellem øvelser, er belastningen.

Hardcore funktionel træning

Der findes to måder at bruge Kinesis-systemet på. Man kan enten træne traditionelle øvelser (exercises) eller bevægelser (movements). Traditionelle øvelser vil sige, at man primært træner én muskelgruppe af gangen for eksempel mave, forside af lår og så videre. Forskellen ved at træne øvelser i Kinesis-systemet frem for i traditionelle træningsmaskiner er, at stort set alle øvelser udføres stående. Det betyder, at belastningen både kommer oven fra og ned igennem kroppen, og derved aktiveres hele kropsstammen og ikke kun den konkrete muskel, man ønsker at træne. På den måde skabes der et større samspil mellem de forskellige muskler i kroppen, og det gør blandt andet, at man opnår en bedre balance og et mere harmonisk bevægemønster. Det betyder samtidig, at man ikke skal forvente at kunne træne lige så tungt, som man er vant til, fordi vægten i Kinesis-maskinerne er fordelt over flere led.

Der er to muligheder for at øge belastningen på Kinesis-maskinerne:

1. ved at øge belastningen på selve maskinen

2. ved at træde længere væk fra maskinen, således at trækket i kablerne bliver sejere.

Der findes ikke nogen kiloangivelser på maskinerne, for det er individuelt, hvor stor belastningen reelt er, alt afhængig af, hvor du placerer dig i forhold til selve maskinen.

Kinesis-systemet er heller ikke skabt til at dyrke store muskler.

Bevægelsesorienteret træning

Men det, der gør Kinesis-systemet interessant at beskæftige sig med, er muligheden for at træne bevægelsesorienteret. Forskellen på øvelser og bevægelser er, at øvelserne, som tidligere nævnt, primært fokuserer på belastning og bevægelse over ét led, hvor bevægelse (movement) er en langt mere kompleks træningsform, der involverer både flere led og flere muskler. Her skal musklerne samarbejde om at udføre et givent stykke arbejde. Samtidig foregår bevægelserne i et rolig, kontrolleret tempo, så både krop og sind integreres.