Inde i alle kroppens celler, i selve arve-
materialet, findes der en indbygget nedtællingsmekanisme – et biologisk ur – som tæller ned for hver gang, en celle
deler sig.
Dette er styrende for vores ældningsproces.

Forandringen udarter sig ved en gradvis afkortning af nogle DNA-strenge, som kaldes for telomerer, og det er denne forandring, der anvendes som mål for cellens ældning.

Som noget helt nyt har britiske forskere påvist en mulig sammenhæng imellem D-vitaminstatus og ældning, idet de har observeret, at der hos kvinder med højt indhold af vitaminet er en lavere forekomst af telomer-afkortninger end hos kvinder med lavere D-vitaminindhold i blodet. Undersøgelsen, som er foretaget blandt godt 2.000 kvinder i alderen 18-79 år, så nærmere på hvide blodceller, som har en tendens til hurtigere reproduktion, navnlig i forbindelse med inflammationsprocesser i kroppens væv. Forskningsleder professor Brent Richards, King’s College London, var selv meget positiv over de nye observationer og beskrev dem som spændende, fordi de viser for første gang, at personer med højt indhold af D-vitamin i blodet ældes langsommere end dem med lavere indhold af vitaminet. ”Dette kan måske forklare, hvorfor D-vitamin har en beskyttende virkning mod mange aldersbetingede sygdomme som hjertesygdomme og kræft,” udtalte han. Det er også interessant, at sollys, som menes at øge risikoen for hudkræft, samtidig kan tænkes at beskytte mod ældningsprocessen i almindelighed. Det er dog for tidligt at sige noget endegyldigt på nuværende tidspunkt, fastholder de britiske forskere, specielt da de ikke ved nok om det nøjagtige samspil imellem telomer-længde og ældning.

Kilde: American Journal of Clinical Nutrition