Et for højt indtag af alkohol er den mest almindelige årsag til kronisk leversvigt. Alene derfor er det tilrådeligt at være opmærksom på sit indtag af de våde varer. Men måske kan motion begrænse alkoholens skadevirkning. Et forskerhold fra University of Missouri School of Medicine har i et rotteforsøg  observeret, at rotter med et højt alkoholindtag ikke udviklede den forventede inflammation i leveren,  hvis de motionerede flittigt. Den fysiske aktivitet syntes at beskytte mod det forringede stofskifte i leveren, som normalt ville føre til irreversibel leverskade. Ligeledes fandt forskerne, at alkoholindtagelsen hos de motionerende rotter ikke gav nævneværdig stigning i triglycerider, insulin eller blodsukker, som ellers ville indtræffe.

 

Kilde: Biomolecules, 2015; 5 (4): 3295