Jern er en nødvendig bestanddel af både hæmoglobin og myoglobin.

Derudover medvirker jern i det, man kalder respirationskæden, der er den proces, som populært sagt er dér, hvor vores celler trækker vejret. Da hæmoglobin fungerer som ilttransportør, er det en nærliggende antagelse, at jernunderskud vil medføre ringere idrætspræstationer.

En del forsøg på området viser imidlertid, at jernstatus – isoleret set – ingen betydning har for eksempelvis langdistanceløbere. Den jernmangel, der følger af et lavt hæmoglobinindhold, har derimod negativ effekt på præstationsevnen. Pudsigt nok kan du efter en langdistancepræstation have et forhøjet jernindhold i blodet på trods af lav jernstatus.

Jernet stammer da fra den nedbrydning af hæmoglobin, der eksempelvis sker, når hælene under en løbetur rammer jorden! Hvis du ikke er i risiko for jernmangel, er der ingen grund til at poste penge i kosttilskud, der lokker med præstationsfremmende effekt i relation til jernindholdet. Naturlige gode jernkilder er kornprodukter, kalve- og oksekød, fisk og til dels grøntsager.