Det tyder på, at det kan betale sig at give plads til fysisk aktivitet i løbet af skoledagen, hvis eleverne skal klare sig godt i skolen. For elever med højt kondital er bogligt stærkere og får bedre karakterer end deres jævnaldrende klassekammerater med lavt kondital.
Det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet, som har set på sammenhængen mellem folkeskoleelevers fysiske form og faglige præstation.

Yder bedre uanset socioøkonomisk baggrund

”Studiet viser en sammenhæng mellem folkeskoleelevers kondital og karakterer. Folkeskoleelever med høje kondital performer bedre akademisk end jævnaldrende med lavere kondital uafhængig af socioøkonomisk status og etnisk baggrund,” udtaler Mikkel Porsborg Andersen, der er blandt hovedforfatterne på studiet.

Resultaterne bygger på en undersøgelse blandt i alt 1.119 elever på skoler i Aalborg Kommune, hvor både drenge og piger i alderen 13-15 år har fået målt deres kondital. Ud over den positive sammenhæng mellem kondital og karakterer tyder studiet også på, at der ikke er nævneværdig effektforskel blandt drenge og piger.
”Overordnet er der en positiv sammenhæng mellem folkeskoleelevers kondital og karakterer for begge køn. Resultaterne af analyserne viser, at en pige, der har et kondital på 10 enheder højere end sin kvindelige klassekammerat, scorede gennemsnitlig 0,9 karakter bedre ved afgangseksaminerne i 9. klasse. En dreng med et kondital på 10 enheder højere end hans mandlige klassekammerat scorede gennemsnitlig 0,6 karakter bedre,” forklarer Mikkel Porsborg Andersen til Idan.