Iltoptagelse og kondital er to begreber, der hænger sammen i og med, at de er et udtryk for stort set det samme. Men hvad dækker begreberne egentlig over, og hvordan finder man sit kondital eller sin maksimale iltoptagelse?

Hvad er den maksimale iltoptagelse?

Den maksimale iltoptagelse er et mål for hvor meget ilt, du kan optage i minuttet. Det giver en indikation af, hvor god din krop er til at optage, transportere og udnytte ilt. Utrænede kan have en maksimal iltoptagelse helt ned i omegnen af 2 L/min, mens topatleter som regel ligger over 6 L/min og kan nå værdier lidt over 7 L/min.

Normalt angives iltoptaget som milliliter ilt per minut: mL O2 pr. min.

Hvad er kondital?

Kondital er et bedre mål for en persons kondition. Den eneste forskel der er på den maksimale iltoptagelse og kondital er, at konditallet også tager højde for din vægt. Det forholder sig nemlig sådan, at jo større du er, desto mere ilt kan du transportere. Konditallet er derfor iltoptagelse pr. kg kropsvægt.

Sådan måler du dit kondital

Der er mange måder at måle dit kondital på, men af de mest kendte metoder er Coopers-testen. Coopers-testen er en meget simpel måde at måle konditallet på, hvilket kun er positivt.

Coopers-testen går ud på, at du skal løbe så langt som muligt på 12 minutter. Det er en fordel at løbe på et atletikstadion. Du kan indtaste dine mål og se, hvad dit konditionstal er lige her.

Hvad er et godt kondital?

Et godt kondital afhænger af din alder. Jo ældre du bliver, jo lavere forventninger er der til din krop. Din krop ældes. Det vil sige, at et godt kondital for en ældre kvinde måske er et dårligt kondital for en ung mand. Køn har nemlig også indflydelse på kondital og maksimal iltoptagelse.

NB: Denne artikel er oprindeligt skrevet til nettraening.dk, og Fitnews kan derfor ikke garantere indholdets kvalitet. Søg evt. efter andre artikler om emnet her på siden.