kolesterolKolesterol indtager vi gennem vores kost. Det er kostens indhold af fedt, som er bestemmende for hvor meget kolesterol som vores lever fremstiller. Dette vil på længere sigt medføre at mængden af kolesterol stiger i blodet, hvis man spiser fed mad gennem længere tid. Når kolesterolet i blodet stiger, vil risikoen for hjertekarsygdomme, såsom blodpropper, stige, idet der dannes aflejringer i blodkarrene af kolesterol.

 

Forskellige slags kolesterol

Kolesterol er et fedtstof, som blandt andet indgår i kroppens celler og hormoner. Det transporteres rundt i kroppen med blodet. Der findes forskellige slags kolesterol, hvor HDL(high density lipoprotein) og LDL(low density lipoprotein) er de to man i daglig tale hører mest om. Forholdet mellem disse to har stor betydning i forhold til vores helbred og generelle sundhed.

LDL er det som i værste tilfælde og i store mængder, kan øge risikoen for fedtaflejring i blodkarrene, markant. Det betegnes derfor som det dårlige kolesterol.

HDL betegnes for det gode kolesterol idet det har den funktion at det i blodkarrene indtager rollen som transportør af kolesterol fra blodkarrene til leveren. Det er dermed med til at sænke niveauet af kolesterol i blodkarrene, hvorfor mængden af HDL bør være højere end LDL.

Der er ingen tvivl om at høje niveauer af det gode kolesterol(HDL) har en beskyttende virkning i forhold til hjertekarsygdomme.

 

HDL kan ikke ene og alene sikre vores helbred

Men det viser sig nu at høje niveauer af HDL måske ikke er tilstrækkeligt i forhold til at nedsætte risikoen for hjertekarsygdomme. Flere studier har påvist flere tilfælde af hjertekarsygdomme, hvor patienten havde normale niveauer af HDL, hvilket man ellers ville betegne som fornuftige niveauer. Derfor har flere forskere gjort sig tanker om at HDL niveauerne ikke ene og alene kan sikre vores helbred.

Derfor har man inddraget fysisk aktivitet og motion i forebyggelsen, da det beskytter imod hjertekarsygdomme på flere måder. En grupper forskere fra University of California, Los Angeles(UCLA), testede i denne forbindelse om HDL niveauerne var sundere hos en gruppe mænd som styrketrænede regelmæssigt end hos mænd som var stillesiddende. Resultaterne som blev udledt, viste at mændene som var inaktive havde en større tendens til at have HDL som var dysfunktionelt.

Defekt HDL er associeret med mange risikofaktorer i forhold til hjertekarsygdom og andre helbredsmæssige negative følger.

 

HDL fungerer bedre ved være regelmæssigt fysisk aktiv

Disse påfund er rene fakta og dette på trods af at mange af de inaktive mænd havde en ”sund” vægt. Dermed kunne forskerne konkluderer at det ikke har lige så stor betydning at vedligeholde en sund vægt, men at det i højere grad er vigtigt at være regelmæssigt fysisk aktiv, igennem et struktureret styrketræningsprogram. Dette vil dermed være med til at kroppens HDL fungerer bedre.

 

Af Nanna Aagaard Larsen