En college quarterback, som kommer ind i omklædningsrummet med en skulder, der er gået af led, er ligeglad med om træneren, der skal behandle ham, er mand eller kvinde… Eller er han?

En analyse fra North Carolina State University, hvor man har undersøgt mandlige footballspilleres opfattelse af kvindelige trænere – og deres tryghed i forbindelse med behandling af en kvinde – viser at quarterback’en helst ville foretrække at blive behandlet af en mandlig træner, medmindre skulderen virkelig voldte ham problemer.

“Tidligere forskning har vist at mandlige og kvindelige sportsudøvere generelt føler sig mere trygge ved at blive behandlet af en træner af samme køn, så længe det drejer sig om kønsspecifikke skader og lidelser,” siger Dr. Heidi Grappendorf, assisterende professor ansat ved Afdelingen for Parker, Rekreation og Turisme på North Carolina State University. “Vi ville især undersøge footballspilleres tryghedsniveau ved behandlende trænere af både samme og modsatte køn, og det både for kønsspecifikke og ikke-kønsspecifikke skader – for at se om deres holdninger var præget af kønsmæssige stereotype fordomme.”12:47

Undersøgelsen viste at mandlige footballspillere var mere trygge ved behandling af en mandlig træner ved både kønsspecifikke skader – som for eksempel brok – såvel som ved ikke-kønsspecifikke skader – som for eksempel en skulder, der er gået af led. Med hensyn til generelle psykologiske lidelser var der ikke nogen særlig forskel mellem præferencer for en mandlig eller en kvindelig træner. Imidlertid var der en tydelig præference for en kvindelig behandler, når det drejede sig om behandling af depression. Data blev indsamlet ved hjælp af spørgeskemaer, som var blevet udleveret til footballspillere i to forskellige grupper inden for National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Fordi depression kan medføre et socialt brændemærke, kan det ske at footballspillerne bliver betragtede som “svage”, hvis de afslører denne information for de mandlige behandlende trænere, oplyser forskerne. Desuden kan footballspillerne muligvis føle sig mere trygge, hvis de taler med kvindelige behandlere om depression, primært på grund af forudfattede holdninger om kønsroller.

“Over halvdelen af vores deltagere beskrev de kvindelige behandlende trænere ved at anvende fælles betegnelser der stemmer overens med kønsrollemønstre der stereotypisk tillægges kvinder, så som omsorgsfulde, plejende og hengivende,” siger Caitlin O’Connor, som var medforfatter på rapporten samtidig med at hun færdiggjorde sin kandidatuddannelse på North Carolina State University. “Vi kan tydeligt se en del fordomsfuldhed med hensyn til de behandlende træneres køn.”

Forskere mener der er en uoverensstemmelse mellem kvinders stereotype kønsroller og deres tilstedeværelse i et mandsdomineret footballmiljø, og peger på at der kan være en modreaktion mod kvinder i omklædningsrummene.

“Det er i orden at antyde at footballspillerne anser deres omklædningsrum for at være et “upassende” sted for kvinder – uanset kvindernes uddannelse eller erfaring,” siger Grappendorf. “Det er nødvendigt med yderligere forskning for at fastslå om kvindelige behandleres tilstedeværelse rent faktisk kan reducere sandsynligheden for at de mandlige sportsudøvere anmelder skader.”

Undersøgelsen “Division I Football Players Perceptions of Females in the Athletic Training Room: Utilizing Role Congruity Theory” blev publiceret i juli/august-udgaven af The Journal of Athletic Training.

Kilde: Caroline Barnhill North Carolina State University