anaerob-tr+ªningSom en inspiration til din daglige træning vil du her blive introduceret for hurtighedstræning; hvad denne træningsform indebærer, hvad du kan få ud af at hurtighedstræne og til sidst en gennemgang af hvorledes man kan træne således.

Hurtighedstræning hører under det som kategoriseres som anaerobt arbejde. Når vi udfører fysisk aktivitet i form af eksempelvis træning og fysisk arbejde, så skal vores krop bruge energi, hvilket den får fra kroppens lagre. Den omsætning, som foregår fra energi til arbejde, kaldes overordnet energiomsætningen.

 

Denne kan foregå på to forskellige måder:

–       Aerob, som er et fysisk arbejde, hvor der er ilt til rådighed

–       Anaerob, hvor det fysiske arbejde, sker uden ilt

Disse to begreber beskriver den energifrigørelse, som foregår under forskellige arbejdsperioder i en træning.

Formålet med anaerobt træning er, at det anaerobe energisystem og dets kapacitet forbedres. Kroppen har den evne at den hurtigt, kortvarigt og meget effektivt er i stand til at omsætte energi, som kan anvendes når kroppen skal arbejde eksplosivt, hvor omsætningen af energi skal ske hurtigt og energilagrene i musklerne bliver brugt uden brug af ilt – man opøver musklernes evne til hurtigt og vedvarende at skaffe energi til et fysisk arbejde . Man træner derudover kroppens reaktionsevne, og dertil evnen til at man under maksimalt arbejde, hurtigt kan producere kraft.

Når man træner anaerobt, foregår det under meget høj intensitet, hvor træningsprincippet og udførelsen sker gennem intervaltræning.

 

Den anaerobe træning inddeles i:

–       Hurtighed-udholdenhedstræning

–       Hurtighedstræning

 

De gennemgående principper for den anaerobe træning, indebærer blandt andet:

–       Arbejdsintensitet er meget høj

–       Udføres som intervaltræning

–       Har muskelfiber specifik indvirkning og effekt, på dem som bruges under træning

–       Pulsfrekvens kan ikke anvendes som en indikator for arbejdsintensiteten, på grund af arbejdsperiodernes korthed.

–       Er typisk en træningsform som udføres blandt eliteidrætsudøvere

–       Kræver en høj grad af motivation og vilje

 

Hurtighed-udholdenhedstræning opdeles yderligere i henholdsvis tolerancetræning og produktionstræning.

En af de ting som kan være svære at håndtere under denne træningsform, er træningsintensiteten. Dette kræver, at man drager sig nogle erfaringer igennem sin træning og derigennem finder den rette træningsintensitet.

–       Under tolerancetræning, træner man specifikt den anaerobe kapacitet. Dette indebærer kroppens evne til at tolere de træthedsstoffer, som dannes under det fysisk arbejde i musklerne.

–       Produktionstræning har det formål, at øge den maksimale hastighed af den anaerobe energifrigørelse som foregår uden ilt, hvortil det kræves, at man arbejder med en høj intensitet. Intensiteten er lavere end ved hurtighedstræning, men med en arbejdsintensitet på minimum 60% af maksimal arbejdsintensitet.

 

 Hurtighedstræning:

De overordnede formål er, at forbedre reaktionsevnen og udvikle kraft under et maksimalt arbejde, samt at forbedre kroppens evne til at opnå den højeste arbejdsintensitet, som man fysisk er i stand til.

Denne træningsform kan gennemføres på mange måder, hvor funktionel styrketræning og koordinationstræning i form af blandt andet løbeteknik og tilhørende øvelser, er nogle af eksempler. Det handler om at man træningsmæssigt fokuserer på reaktionshastigheden, accelerationen og den maksimale hastighed. Denne træningsform har en direkte betydning for nervesystemet, som det påvirker effektivt, hvilket efter længere tids træning vil forbedre samspillet mellem nervesystemet og muskulaturen og dermed have en positiv effekt på hurtigheden.

 

Af Nanna Aagaard Larsen

Kilde:
www.dif.dk