En ny undersøgelse viser, at et højt proteinindtag styrker visse signalstoffer i hjernen, der kan øge ens opfattelses- og reaktionsevne.

Forskere fra LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, har offentliggjort en undersøgelse. Den viser at et høj indtagelse af protein, styrker visse signalstoffer i hjernen. Formålet med forskningsprojektet er at skabe et bedre grundlag for proteinanbefalinger til raske mennesker.

Undersøgelsens forsøgspersoner, blev delt op og det viste sig at dem, der over tre uger spiste en særlig proteinrig kost, havde en betydeligt hurtigere opfattelses- og reaktionsevne og lavede mindre fejl i en række kognitive prøver end dem, der spiste en gennemsnitlig kost.

23 unge mænd i alderen 19-31 blev delt i to grupper. Den ene forsøgsgruppe skulle fortsætte med deres normale kost, mens den anden gruppe indtog dobbelt så meget protein (ca. 3 g/kg kropsvægt pr. dag) fra fortrinsvis mælk og kød. Forsøget varede 3 uger.

Formålet var at undersøge om den kognitive funktion og muskelfunktionen bliver påvirket af at indtage en større mængde protein. Fysisk var der ingen ændringer, men til gengæld påvirkede det den kognitive funktion, som blev målt på flere måder. En computerbaseret test viste, at antallet af fejl blev mindre og hastigheden for afgivelse af de rigtige svar blev forbedret hos de personer, der spiste en kost hvor protein indholdet var højt. De unge, der spiste meget protein var desuden bedre i en orienteringstest.

Forbedringen i den kognitive funktion hos de forsøgspersoner, som spiste meget protein, skyldes et øget indhold af visse aminosyrer i blodet, som steg i takt med det øgede proteinindtag. Disse aminosyrer menes at øge hjernens indhold af visse signalstoffer, som fører til hurtigere reaktioner i hjernen.

“Tidligere studier, som har undersøgt det samme, har kun varet en enkel dag, så vores undersøgelse viser for første gang, at virkningen af et vedvarende, højt proteinindtag holder”, siger Lene Holm Jakobsen, ph.d. ved LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet og Ernæringsenheden på Rigshospitalet.

Tilpassede kostanbefalinger i fremtiden
Forsøget blev udført med henblik på at skabe et bedre grundlag for proteinanbefalinger til raske mennesker:

“De fleste offentlige kostanbefalinger omkring indtag af fedt, kulhydrat og protein fokuserer på at forebygge fedme og hjertesygdom hos midaldrende. Vores forsøg viser, der muligvis er behov for at tilpasse kostrådene, så slanke, fysisk aktive unge bliver anbefalet en anden kostsammensætning. Forhåbentlig kan vores forsøg bidrage til en sådan udvikling”, udtaler professor Jens Kondrup fra LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet og overlæge for Ernæringsenheden på Rigshospitalet.