Personer med høje niveauer at alfa-karoten i deres blod, dvs. dem som spiser masser af frugt og grønt, har mindre risiko for at dø I en tidlig alder og det er mere sandsynligt at de lever end andre, skriver forskere fra CDC (Centers for Disease Control and Prevention), Atlanta, Georgia, USA i tidsskriftet Archives of Internal Medicine. Alfa-karoten, beta-karoten og lycopen er karotenoider og findes i planter og mikroorganismer. Den kan modvirke ilt-relaterede skader på DNA, fedt og proteiner, som er medvirkende til udvikling af kræft, hjertesygdomme og andre kroniske lidelser.

Mennesket får karotenoider enten fra særlige typer frugt og grøntsager, tilskudspræparater med antioxidanter eller begge. Cantaloupe-melonen, for eksempel, er rig på alfa-karoten.

Følgende grøntsager er rige på alfa-karoten:

Gul-orange grøntsager:

Gulerødder – Batater (Sweet potatoes) – Græskar

Mørkegrønne grøntsager:

Broccoli – Grønne bønner – Grønærter – Spinat – Topskud fra roer – Grønkål – Salatblade

Forfatterne bag artiklen forklarer at indtagelse af frugt og grønt i rigelige mængder kædes sammen med mindre risiko for udvikling af kroniske sygdomme. Der er imidlertid ingen randomiserede, kontrollerede forsøg, som har kædet dette sammen med beta-karotentilskud.

De fortæller: “Derfor kan andre karotenoider end kun beta-karoten muligvis bidrage til nedsættelse af sygdomsrisiko, og deres virkning på sygdomsrisiko fortjener at blive undersøgt nærmere.”

Chaoyang Li, M.D., Ph.D., og hans forskningshold undersøgte sammenhængen mellem risiko for død og indtag af alfa-karoten hos 15.318 mænd og kvinder, der alle var mere end 19 år – de havde alle deltaget i opfølgningsundersøgelsen Third National Health and Nutrition Examination Survey Follow-up Study. Mellem 1988 og 1994 havde de givet blodprøver og havde fået foretaget lægeundersøgelser, og man foretog ved udgangen af 2006 en opfølgning på for at finde ud af hvad dødsårsagen var for de personer, som var døde.

Forskerne fandt ud af at:

· 3.810 deltagere var døde

· Dem med 2-3 mikrogram pr. deciliter af alfa-karoten i blodet havde en 23 % lavere risiko for at dø, sammenlignet med dem hvis niveau var 0-1 mikrogram pr. deciliter

· Dem med 4-5 mikrogram pr. deciliter af alfa-karoten i blodet havde en 27 % lavere risiko for at dø, sammenlignet med dem hvis niveau var 0-1 mikrogram pr. deciliter

· Dem med 6-8 mikrogram pr. deciliter af alfa-karoten i blodet havde en 34 % lavere risiko for at dø, sammenlignet med dem hvis niveau var 0-1 mikrogram pr. deciliter

· Dem med 9 mikrogram pr. deciliter af alfa-karoten i blodet havde en 39 % lavere risiko for at dø, sammenlignet med dem hvis niveau var 0-1 mikrogram pr. deciliter

Det lykkedes forskerne at isolere visse sygdomme og andre dødsårsager og sammenkæde dem med koncentrationen af alfa-karoten. Dem med højere koncentrationer af alfa-karoten i deres blod havde en lavere risiko for at dø af hjertekarsygdomme eller kræft særskilt, såvel som af alle mulige andre årsager.

Forfatterne skrev: “Sammenhængen mellem koncentrationer af alfa-karoten serum og risiko for død af alle årsager var væsentlig i de fleste undergrupper stratificeret af demografiske kendetegn, livsstil og sundhedsmæssige risikofaktorer.”

Selvom alfa-karoten og beta-karoten kemisk ligner hinanden meget, tyder det på at alfa-karoten er bedre til at underminere væksten af kræftceller i huden, i leveren og i hjernen, oplyser forskerne.

“Hertil kommer at resultater fra en populationsbaseret kontrolundersøgelse af sammenhængen mellem indtag af frugt og grøntsager og risikoen for lungekræft tyder på at indtag af gul-orange og mørkegrønne grøntsager, som har et højt indhold af alfa-karoten, var mere markant forbundet med en nedsat risiko for lungekræft end indtag af alle andre typer grøntsager.”

Hvis du vil undgå at dø for tidligt kan det være en god idé at forøge dit indtag af frugt og grønt, konkludere forfatterne. De tilføjede at det er nødvendigt med yderligere forskning, som ser på alfa-karotens sundhedsfordele.

Kilde: “Serum Alpha-Carotene Concentrations and Risk of Death Among US Adults – The Third National Health and Nutrition Examination Survey Follow-up Study”