Selvom mobiltelefoner og apps er blevet populære fitness-redskaber, så viser en undersøgelse også, at folk, der bruger dem ofte, kan være i dårligere form end dem, der bruger deres telefoner sjældnere.

Det er forskere fra Kent State University, der har spurgt studerende om deres mobiltelefonforbrug og og inddelte dem i to grupper: Højfrekvens, som i gennemsnit benytter telefonen 14 timer om dagen – og lavfrekvens, der i gennemsnit benytter telefonen 101 minutter om dagen.

Elevernes fysiske form blev beregnet ved hjælp af fedt% og VO2 maxt. Data viste, at højfrekvente brugere var i signifikant dårli-gere form end deltagere, der brugte deres telefoner mindre hyppigt, ifølge undersøgelsen som er offentliggjort i International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Skærmtid går istedet for motion

De højfrekvente brugere havde mindre fritid til fysiske aktiviteter på grund af deres brug af telefonen. Men forskerne fandt også, at gruppens fitness-niveau var negativt påvirket af deres andre fritidsaktiviteter.
”De mest intensive mobiltelefonforbrugere kan på samme måde være tiltrukket af andre former for digitale medier, såsom computere, videospil, film og TV. Aktiviteter der alle betragtes som stillesiddende adfærd og er omvendt relateret til fysisk form,” konkluderer forskerne.

Selvom mobiltelefoner giver brugerne mulighed for at dyrke andre aktiviteter, mens de træner, er de også bærbare distraktioner.
”Mens mobiltelefoner giver mange af de samme fristelser som TV og computere, så er forskellen, at mobiltelefoner passer i vores lommer og er med os overalt, hvor vi går. Og dermed udgør de også en konstant invitation til inaktivitet i form af f.eks. spil.”

Deltagere fra begge grupper i undersøgelsen erkendte, at deres telefoner kan distrahere dem fra at træne. Men 37,5 procent af lavfrekvente brugerne sagde, at de brugte deres telefoner til at være i kontakt med fysisk aktive kammerater, der motiverede dem til fysiske aktiviteter.