Børn i alderen 9-12 år, som har et højt BMI-tal (body mass index) har større risiko for højt blodtryk og højere kolesterol- og insulinniveauer (som alle er risikofaktorer for udvikling af hjertesygdomme) inden de når puberteten, oplyser en undersøgelse publiceret på bmj.com 26. november 2010.

Heldigvis, oplyser forfatterne bag publikationen, har børn med højt BMI-tal, som taber deres overvægt inden de når puberteten, bedre risikoprofiler hvad angår hjertesygdomme, end børn der fortsætter med at være overvægtige.

Det er almindelig kendt at større overvægt i løbet af barndommen eller puberteten hænger sammen med en højere risiko for hjertesygdomme senere i livet. Dette er dog den første undersøgelse, der forsker i sammenhængen mellem BMI, taljens omkreds og fedtmasse i alderen 9-12 år og risikofaktorer for hjertesygdomme i alderen 15-16 år.

I alt 5.235 børn deltog i undersøgelsen. som blev ledet af Professor Debbie Lawlor fra University of Bristol. Børnene var en del af ‘Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC)’, som har fulgt mere end 14.000 børns helbredstilstand siden fødslen.

Forskerne vurderede børnenes BMI, taljeomkreds og fedtmasse i alderen 9-12 år.

Da børnene nåede puberteten (ca. 15-16 år) blev deres blodtryk, samt kolesterol-, glukose- og insulinniveauer testet. Positive resultater i disse tests indikerer risikofaktorer for hjertesygdomme.

Resultaterne viser at et højere BMI-tal i alderen 9-12 år forbindes med kritiske risikofaktorer for hjertesygdomme i 15-16-års-alderen, selv når man i analysen tog højde for en række andre faktorer. Interessant nok, var målingerne af taljeomkreds eller fedtmasse ikke forbundet med større risikofaktorer for hjertesygdomme i puberteten i forhold til BMI-tal.

Forskerne bag undersøgelsen siger at det er betryggende at overvægtige børn, der ændrer sig til at være normalvægtige inden de kommer i puberteten, har en bedre risikoprofil i forbindelse med hjertesygdomme end de overvægtige børn.

De konkluderer dog: “Vores resultater understreger nødvendigheden af at forhindre udbredelsen af fedme i barndommen og viser at vi er nødt til at udvikle interventioner, der sikkert og effektivt reducerer vægt og forbedrer risikofaktorer i forbindelse med hjertekarsygdomme hos overvægtige børn.”

Kilde: British Medical Journal